'
Temat dniaRozstrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie kultury, sportu i turystyki Gmina DrwiniaUroczystości 70 - LECIA OSP Niedary połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Franciszka Gajosa Bezpieczeństwo publiczneUWAGA! Akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Gmina DrwiniaPrzedstawiamy władze Gminy Drwinia po wyborach samorządowych

NIE MA NIEPODLEGŁOŚCI BEZ EUROPEJSKIEJ JEDNOŚCI!Drukuj„Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności!” – skandowali obywatele UE zgromadzeni na uroczystości odsłonięcia tablicy autora projektu Konstytucji dla Europy z 1831 roku.

W rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego (29 listopada), na Pałacu Staszica w Warszawie odsłonięto tablicę ku pamięci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora projektu Konstytucji dla Europy z 1831 roku.
Tablica ku czci polskiego wizjonera zjednoczonej pokojowej Europy – Wojciecha Jastrzębowskiego – została umieszczona na Pałacu Staszica w Warszawie.
Zgromadzonych o godzinie 16:00 przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie powitali Olgierd Łukaszewicz oraz Witold Moszyński z Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, która była inicjatorem wydarzenia, zorganizowanego pod hasłem: Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!
Następnie fragmenty Konstytucji dla Europy 1831 przeczytał Andrzej Seweryn. Na scenie towarzyszyły mu Wiktoria Chreczenko i Arina Piskowska. „Widzimy podobieństwo pomiędzy sytuacją Polski, która zbuntowała się przeciwko rosyjskiemu panowaniu, a sytuacją w dzisiejszej Ukrainie. Dlatego zaprosiliśmy Arinę Piskowską i Wiktorię Chreczenko do wspólnego, z Dyrektorem Teatru Polskiego Andrzejem Sewerynem, odczytania fragmentów dzieła Jastrzębowskiego, w przekładzie Igora Isajewa.” – tłumaczył Olgierd Łukaszewicz, zapowiadając występ artystów.
Podczas uroczystości wystąpił także m.in. Marszałek Senatu RP – prof. Tomasz Grodzki, który rekomendował Polakom Jastrzębowskiego jako patrona edukacji europejskiej. Były ambasador RP przy UE Jan Truszczyński wskazał do czego zobowiązała się Polska wstępując do UE. Z kolei Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN – prof. Robert Grzeszczak, współautor podręcznika „Prawo Unii Europejskiej” podkreślał, że wartość integracji jako remedium na wojnę w Europie była dostrzegana przez polskiego wizjonera na 1,5 wieku przed powstaniem Wspólnot Europejskich. Prof. Roman Kuźniar – Przewodniczący Rady Fundacji My Obywatele UE dobitnie tłumaczył czym grozi idea „Europy Ojczyzn”, pozostająca w sprzeczności z ideą europejskiej integracji. Za sfederalizowaną Europą opowiedzieli się również Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego Marcin Święcicki oraz Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka.
W uroczystość zaangażowali się również przedstawiciele studenckiego Koła Naukowego „My dla Europy”, działającego przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcali oni swoich rówieśników do udziału w wyborach i przestrzegali, aby nie angażować się po stronie przeciwników Unii Europejskiej.
Uroczyste odsłonięcie tablicy nie byłoby możliwe bez zaangażowania Muzeum Niepodległości i jego dyrektora Tadeusza Skoczka w organizację wydarzenia. Ciężar realizacji projektu wzięła na siebie Warszawska Izba Gospodarcza, przy ogromnej życzliwości i pomocy ze strony dyrektora Pałacu Staszica Marcina Wochynia. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Piękniejszego uczczenia 5-tej rocznicy działalności Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, która za swego Patrona obrała Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego nie mogliśmy sobie wymarzyć! Mamy nadzieję, że jego odważne marzenie o pokojowej i w pełni zjednoczonej Europie zostanie zrealizowane w pełni. To jest możliwe, jeśli tylko obywatele UE wezmą w obronę jej wartości rozumiejąc, że stanowi to ich osobistą odpowiedzialność” – podkreślił Witold Moszyński, Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, dziękując wszystkim zgromadzonym za udział w uroczystości.

(info/foto:Stowarzyszenie Polskich Mediów)

Zdjęcia

  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy01_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy02_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy03_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy04_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy05_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy06_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy07_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy08_t1.jpeg
  • jastrzebowski-odsloniecie-tablicy_t1.jpeg