'
Temat dniaRozstrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie kultury, sportu i turystyki Gmina DrwiniaUroczystości 70 - LECIA OSP Niedary połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Franciszka Gajosa Bezpieczeństwo publiczneUWAGA! Akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Gmina DrwiniaPrzedstawiamy władze Gminy Drwinia po wyborach samorządowych

CO NIK SKONTROLUJE W SAMORZĄDACH W 2024 ROKU?Drukuj


CO NIK SKONTROLUJE W SAMORZĄDACH W 2024 ROKU? JEST PLAN

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan swojej pracy na 2024 rok. Izba przewiduje w tym roku realizację 94 tematów kontroli planowych. Nie ominą one samorządów.

Jak podkreśla sama Izba w swoim komunikacie, zaplanowane prace ukazują trzy główne kierunki badawcze Izby: kwestie finansowe, zagadnienia bezpieczeństwa (także socjalnego) i przedsięwzięcia stanowiące inwestycję w przyszłość. Poza założonymi kontrolami będą się odbywać także kontrole doraźne.

Wśród tematów zaplanowanych kontroli, które mogą dotyczyć samorządu terytorialnego i jego jednostek można wymienić m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania systemów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego; udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; oznakowanie dróg publicznych; realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; nadzór wojewody nad realizacją na szczeblu powiatowym zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków; wychowanie fizyczne w szkołach; zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia dziennego i całodobowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”; warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami; badanie sprawozdania finansowego z realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”; opieka paliatywna i hospicyjna finansowana ze środków publicznych; przestrzeganie praw mieszkańców domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych; realizacja uchwał antysmogowych; przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych spółek komunalnych; zbywanie i udostępnianie nieruchomości gruntowych przez gminy miejskie; czy też ograniczanie ruchu samochodowego w miastach.

Plan pracy NIK na rok 2024, zawierający także zakładane terminy kontroli, dostępny jest TUTAJ

(Info :za wartowiedziec.pl/źródło:NIK/fot.fotolia.pl)

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.