'
Temat dniaSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza Gmina DrwiniaNowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku
KulturaKINO DLA SENIORA!

Rolnictwo i Przemysł

Rolnictwo:

Miejscowość ma charakter rolniczy. Istnieją tutaj dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Decydują o tym zarówno warunki klimatyczne, jak i gatunek gleb. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią około 60% ogólnej powierzchni, oraz łąki – 31%.

Produkcja rolnicza rozwija się tu w wielu kierunkach, jednak głównie uprawia się zboża i ziemniaki, jak również warzywa. Rośliny zbożowe przeznacza się jednak przede wszystkim na paszę dla zwierząt.

Obok rolniczego kierunku wykorzystania ziemi występują tutaj obszary produkcji leśnej.

W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.

Średnia wielkość pojedynczego gospodarstwa w skali gminy wynosi: 3,60 ha.Przemysł:

Kopalnia Nafty i Gazu Grobla posiada w swoim obrębie 5 zakładów zatrudniających około 50 pracowników. Poza tymi zakładami istnieje kilka firm prywatnych o znaczeniu produkcyjnym i handlowym oraz sklepów wielobranżowych.

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.