'
Temat dniaRozstrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie kultury, sportu i turystyki Gmina DrwiniaUroczystości 70 - LECIA OSP Niedary połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Franciszka Gajosa Bezpieczeństwo publiczneUWAGA! Akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Gmina DrwiniaPrzedstawiamy władze Gminy Drwinia po wyborach samorządowych

ŚWIADCZENIE ZASŁUŻONYM SOŁTYSOM? NOWELIZACJA USTAWY O S.G.Drukuj

ŚWIADCZENIE ZASŁUŻONYM SOŁTYSOM? NOWELIZACJA USTAWY O S.G.

9 marca 2023 r. do zaopiniowania wypłynął projekt nowelizacji u.s.g. Celem zmian jest przyznanie świadczenia sołtysom osiągającym wiek emerytalny i pełniącym funkcję przez przynajmniej 2 kadencje.Świadczenie w wysokości 300 zł ma być przyznawane sołtysom, którzy pełnili funkcję przez przynajmniej dwie kadencje oraz osiągnęli 65. (mężczyźni) lub 60. (kobiety) rok życia. Co ważne - dwie kadencje nie muszą być pełnione bezpośrednio po sobie.

Sołtys zainteresowany winien złożyć do wójta wniosek, w którym zawrze:

Dane

imię oraz nazwisko

datę urodzenia

PESEL

adres miejsca zamieszkania

adres do korespondencji

Wskazanie sposoby wypłaty wraz danymi niezbędnymi do tego

Podpis wnioskodawcy

Organ przyznaje świadczenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Wypłatą świadczenia zajmuje się organ emerytalny, raz w miesiącu do 15 go dnia.(info:wartowiedziec.pl/fot.fotolia.pl)

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.