'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Jeszcze kilka dni pozostało do zgłoszenia chęci budowy przydomowej oczyszczalniDrukuj

Jeszcze kilka dni pozostało do zgłoszenia chęci budowy przydomowej oczyszczalni

Gmina Drwinia przygotowuje się do aplikowania o dofinansowanie na zadanie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drwinia.


W związku z powyższym Wójt Gminy Drwinia ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w programie z terenów gminy Drwinia nieobjętych aglomeracją ściekową.
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2022 r.


Podstawowe warunki udziału w programie to posiadanie prawa własności nieruchomości na której miałaby być wybudowana przydomowa oczyszczalnia oraz odpowiednie warunki geologiczne i techniczne umożliwiające wybudowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje się partycypacji finansowej mieszkańców w budowie oczyszczalni.

Planowany termin realizacji 2023 rok. Deklaracje można składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, listownie na adres: Urzędu Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, bądź przesłać w formie elektronicznej pocztą e-mail (podpisany skan) na adres:gmina@drwinia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 2849818, 12 2849814 oraz w załączonych dokumentach:


Dodatkowe informacje>>>


Deklaracja udziału w projekcie
(Info:UG_Drwinia/foto:instalacjebudowlane.pl)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.