'
Temat dniaW murach zamkowych rozbrzmiała muzyka z gorącą duszą... Bezpieczeństwo publiczneBiała Niedziela - darmowe badania i konsultacje dla mieszkańców Bezpieczeństwo publiczneAkcja krwiodawstwa w Dziewinie 26 listopada 2023 r.
Turystyka i RekreacjaIntegracja i rozwój Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

WARUNKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU OSOBISTEGODrukuj

WARUNKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU OSOBISTEGO

Urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 roku muszą spełniać poniższe wymogi w zakresie warunków technicznych oraz ich niezbędnego wyposażenia:
* Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (może być migające). Przednie światło pozycyjne nie może być widoczne z tyłu pojazdu. Może być ono zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do używania go podczas jazdy.


* Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (dopuszcza się migające światło). Tylne światło pozycyjne nie może być widoczne z przodu pojazdu. Może być ono zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do używania go podczas jazdy.

* Co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Światło to oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinno być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Światło to nie może być widoczne z przodu pojazdu.

* Numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację pojazdu, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

* Maksymalne wymiary: Długość 1,4 m. Szerokość: 0,9 m.

* Konstrukcja urządzenia transportu osobistego musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

Ponadto każde urządzenie transportu osobistego (bez względu na datę wprowadzenia do obrotu) musi odpowiadać przepisom zawartym w art. 66. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według nich każdy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1. Nie zagrażało bezpieczeństwu osoby nim jadącej lub bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

2. Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych.

3. Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

4. Nie powodowało niszczenia drogi.

5. Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

6. Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Odpowiedzialność za należyty stan techniczny pojazdu spoczywa na kierującym. Dotyczy to również sytuacji, w której urządzenie jest wypożyczone np. za pośrednictwem aplikacji mobilnej.


(info_KPP_Bochnia/foto_bezpiecznybowidoczny.org)Zdjęcia

  • elektron_deska1_t1.jpg
  • elektron_deska2_t1.jpg
  • elektron_deska_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.