'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Ku Sierosławicom...Drukuj

Ku Sierosławicom...

Kiedyś jedna z bocheńskich ulic wychodząca z centrum w kierunku północnym nazwana była ulicą „Ku Sierosławicom” Już w średniowieczu droga ta była znana jako najkrótsza trasa „za Wisłę”.


W zmieniających się czasach i w okresie wielu lat różnie wyglądała ta najkrótsza droga. W jej zasadniczym punkcie konieczna była przeprawa przez rzekę Wisłę. Dawniej funkcjonował tu prom przewożący pojazdy i ludzi. Była też możliwość przeprawy łódką dla pieszych.

Tak było do czasu kiedy w Ispini wybudowany został most, najpierw drewniany, który potem został przebudowany na betonowy i do dzisiaj jest użytkowany. Niestety czas zrobił swoje i most przestał spełniać pożądane na dzisiaj warunki techniczne. Pomimo wielu remontów stan techniczny pozwala jedynie na ruch pojazdów o ograniczonej masie całkowitej do 3,5 t.

Dużą niedogodnością dla podróżujących jest również jednokierunkowy ruch na jezdni zmieniany za pomocą świateł.

W czasie remontu mostu w Ispini powrócił problem przeprawy przez Wisłę. Problem ten pomogli załatwić na jakiś czas saperzy z Dęblina, którzy połączyli dwa brzegi Wisły mostem pontonowym w Świniarach.

Po długim okresie oczekiwania coś w temacie zaczyna się dziać.

W związku z podpisaną umową realizowany będzie temat „Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa mostu na rz. Wisła wraz z budową nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej DW775 na odcinku od DK79 do DW964 wraz z budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w gminie Nowe Brzesko, powiat proszowicki oraz w gminie Drwinia, powiat bocheński, województwo małopolskie”.


Wisła, dnia 08.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE


Działając w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z póź. zm.) w związku z§9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2021 poz.81) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, Firma Promost-Wisła Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z realizacją umowy na: Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa mostu na rz. Wisła wraz z budową nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej DW775 na odcinku od DK79 do DW964 wraz z budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w gminie Nowe Brzesko, powiat proszowicki oraz w gminie Drwinia, powiat bocheński, województwo małopolskie”, na niżej wymienionych nieruchomościach położonych:

województwo małopolskie, powiat proszowicki, jednostka ewidencyjna 121403_5 obręb nr 0014 Śmiłowice 204/6; 204/5; 204/4; 205/4; 206/2; 204/3; 205/3; 206/1; 437; 207; 208/3; 208/4; 297; 299; 300/3; 439; 301/1; 302; 445; 298; 309; 310/1; 310/2; 311; 312/1; 312/2; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324/1; 324/2; 139; 138; 461; 151/1; 152; 153; 151/2; 154; 472;
województwo małopolskie, powiat proszowicki, jednostka ewidencyjna 121403_5 obręb nr 0012 Sierosławice 202; 136/1; 24/2; 67; 68/1; 75/2; 75/1; 76; 77/1; 77/3; 216; 77/2; 196; 79; 80; 137/2; 218.

województwo małopolskie, powiat bocheński, jednostka ewidencyjna 120103_2 obręb nr 0005 Grobla 1; 250; 1101; 1100; 1099; 1092/18; 1092/19; 1092/14; 1092/26; 1092/24; 1070/1.

województwo małopolskie, powiat bocheński, jednostka ewidencyjna 120103_2 obręb nr 0009 Świniary 157; 166; 159/2; 158/2; 158/1; 160/2; 161; 162; 165/3; 164/1; 165/1; 167; 281; 307/2; 309; 312; 308; 315/1; 310/1; 313; 360; 314. planowane jest wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych. Są to badania nieinwazyjne i nie naruszają stanu istniejącego działki.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 KPA)

Z poważaniem Barbara Śliwka – Prezes Zarządu Promost-Wisła Sp. z o.o.


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.