'
Temat dniaSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza Gmina DrwiniaNowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku
KulturaKINO DLA SENIORA!

Hydrografia

Wody Powierzchniowe:

Wody Powierzchniowe stanowi rzeka Wisła, oraz liczne, w większości zawodnione starorzecza, które są pozostałością po dawnym przebiegu rzeki.

Koryto Wisły na wysokości miejscowości Grobla jest uregulowane do celów żeglugi i wprowadzone w wały przeciwpowodziowe.

Wody Podziemne:

Stanowią je głównie wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego (maksymalna wydajność pojedynczego ujęcia może dochodzić do 26 m3/h, jednak zazwyczaj nie przekracza ona kilku m3/h). Wody te charakteryzują się z reguły podwyższoną zawartością związków żelaza, przekraczającą dopuszczalne normy (w Grobli ta zawartość wynosi około 10 mgFe/dm3).

Głębokość poziomu wodonośnego waha się od 0,5 do 20m. Głównymi skałami zbiornikowymi są piaski ze żwirami. Zwierciadło wód gruntowych występuje tu przeważnie płytko (od 0,5-2,5m, maksymalnie do 5m).
Są liczne podmokłości i zawodnione starorzecza.

W rejonie pagóru Skała poziom wód gruntowych leży głębiej (5-10m). Wody gromadzą się tutaj w piaszczysto-żwirowych utworach spągu tarasu, od powierzchni izolowanych półprzepuszczalnymi lessami, budującymi strop warstwy wodonośnej.

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.