'
Temat dniaNowy Powiatowy Komendant PSP w Bochni Województwo MałopolskieRUSZA NABÓR WNIOSKÓW PROGRAMU SENIOR+ Województwo MałopolskieBarbórka - Święto Górników, Hutników, Marynarzy, Rybaków, Żołnierzy, Kamieniarzy...
Bezpieczeństwo publiczneNOWE RADIOWOZY DLA POLICJI W CAŁYM KRAJU

Województwo MałopolskieZapoczątkowana w 1989 roku reforma ustrojowa nie ominęła podziału administracyjnego. Już w 1990 r. powstał samorząd gminny. Rok 1999 przyniósł dalsze radykalne zmiany. Wprowadzono nowy szczebel władzy samorządowej - powiat oraz 16 województw regionalnych. W ten sposób stworzono w miarę nowoczesny, adekwatny do wymagań współczesnej Europy trzyszczeblowy podział terytorialny państwa.

W skład województwa małopolskiego wchodzą 22 powiaty w tym 3 grodzkie. Te z kolei podzielone są na 182 gminy.

Władze samorządowe, w odróżnieniu od administracji rządowej nie są związane bezpośrednimi poleceniami rządu. Ich głównym zadaniem jest zaspakajanie podstawowych potrzeb społeczności lokalnej. Istotą decentralizacji władzy jest zbliżenie się do obywatela, poznanie jego potrzeb, dlatego w Polsce istnieje domniemanie kompetencji na rzecz gminy, jako jednostki najbliższej mieszkańcom.

Samorząd województwa realizuje zadania o zasięgu wojewódzkim, niezastrzeżone na rzecz organów administracji rządowej.


Herb Województwa Małopolskiego


Flaga Województwa Małopolskiego


Logo Województwa Małopolskiego

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.