'
Temat dniaINSTRUKCJA PKW DO GŁOSOWANIA Bezpieczeństwo publiczneRegionalny jubileusz krwiodawców w Mikluszowicach Bezpieczeństwo publiczneIść, nie iść?
Województwo MałopolskieSejmik Województwa Małopolskiego

Geologia i Gleby

Gleby

Dominującym typem gleb (dane jak dla obszaru regionu bocheńskiego) są mady (40,4%) oraz gleby brunatne (31,6%), a przeważającymi gatunkami są gleby lessowe (40,1%) i pyłowe (20,1%). Występujące tu również czarne ziemie zdegradowane o charakterystycznej barwie ciemnoszarej lub czarnej, tworzą się przy współudziale roślinności łąkowej pod wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych. Czarne ziemie zwierają duże ilości próchnicy i posiadają odczyn obojętny lub lekko zasadowy (najwięcej tych ziem występuje jednak na terenie sąsiadującej z Groblą Drwini). W okolicach Puszczy Niepołomickiej, z którą graniczy miejscowość Grobla występują gleby torfowe.

W Grobli miejscami zalegają gliny i pyły piaszczyste, a do głębokości 3m piaski średnie, piaski drobne i piaski gliniaste.

Podsumowując, należy stwierdzić, że gleby miejscowości Grobla należą do gleb dobrych i średnio dobrych. Gleby mało urodzajne stanowią niewielki procent.

Geologia

Pod względem budowy geologicznej, obszar Grobli położony jest w zachodniej części jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie geologicznej udział biorą utwory stratygraficzne przynależne do czwartorzędu i trzeciorzędu. Podłoże geologiczne stanowią iły i iłołupki krakowieckie miocenu, w których lekko pofałdowany strop zalega na głębokości od 6 do 10m.

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

ANKIETA SAMORZĄDOWA-1

Niezdefiniowane
Niezdefiniowane
0% [0 głosów]

Niezdefiniowane
Niezdefiniowane
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 0
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 15-09-2018 10:12

Archiwum ankiet