'
Temat dniaPonad 3,7 mln zł dla małopolskich szkół Bezpieczeństwo publicznePodinspektor Jarosław Kmieć nowym Komendantem Powiatowym Policji w Bochni Powiat BocheńskiXXVI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych
SportWyjątkowy czerwcowy weekend w Małopolsce, pełen sportowych emocji

Ponad 3,7 mln zł dla małopolskich szkółDrukuj

Ponad 3,7 mln zł dla małopolskich szkół

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” - Ponad 3,7 mln zł trafi do 84 publicznych szkół podstawowych z Małopolski w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jeden z trzech modułów tego programu ma na celu wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Ta kwota zostanie przeznaczona właśnie na ten cel: doposażenie szkolnych stołówek czy adaptację pomieszczeń, tak by stały się estetycznymi i funkcjonalnymi jadalniami – informuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


W ramach tegorocznej edycji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – moduł III ponad 3,7 mln zł trafi do 45 małopolskich organów prowadzących 84 szkoły podstawowe. To środki na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

- Wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, otrzymały dofinansowanie. Dzięki tym środkom jadalnie szkolne czy kuchnie zostaną m.in. wyposażone w niezbędne sprzęty, a miejsca, które wymagają remontu, zostaną odnowione – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Kto może skorzystać z programu?

W ramach modułu III programu „Posiłek w szkole i w domu” z dofinansowania skorzystać mogły organy prowadzące:

1) publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wysokość dofinansowania

Kwota wsparcia wynosi maksymalnie:

• 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

• 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Co można kupić i zrobić

Realizacja działań w ramach programu może być prowadzona w formie zakupu:

1) usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków;

2) niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, w tym np. stanowisk sporządzania potraw i napojów (m.in. stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zmywarki do naczyń, piece konwekcyjno-parowe itp.);

3) niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków (w szczególności stołów, krzeseł, zastawy stołowej, tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych).

O programie

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przewiduje przeznaczenie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie) na wyposażenie i remonty stołówek oraz jadalni w publicznych szkołach podstawowych.

Oprócz zapewnienia wsparcia w organizacji stołówek oraz jadalni w ramach pozostałych modułów program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

(Info/grafika: Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego)

Zdjęcia

  • 1_1_t1.jpg
  • 1_3_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.