'
Temat dniaPonad 3,7 mln zł dla małopolskich szkół Bezpieczeństwo publicznePodinspektor Jarosław Kmieć nowym Komendantem Powiatowym Policji w Bochni Powiat BocheńskiXXVI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych
SportWyjątkowy czerwcowy weekend w Małopolsce, pełen sportowych emocji

Ogłoszenie Programu Polskie szlaki turystyczne Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejDrukuj

Ogłoszenie Programu Polskie szlaki turystyczne Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program „Polskie szlaki turystyczne”. Edycja 2024. finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie 1 - Renowacja istniejących szlaków turystycznych;
Zadanie 2 - Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

O przyznanie dofinansowania z Programu mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1- 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat.

Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000,00 zł. Wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT w sposób określony w pkt VI Programu „Polskie szlaki turystyczne.”, finansowanego w 2024 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

(Info:za wartowiedziec.pl/Źródło: MSiT/fot.fotolia.pl)

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.