'
Temat dniaRozstrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie kultury, sportu i turystyki Gmina DrwiniaUroczystości 70 - LECIA OSP Niedary połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Franciszka Gajosa Bezpieczeństwo publiczneUWAGA! Akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Gmina DrwiniaPrzedstawiamy władze Gminy Drwinia po wyborach samorządowych

NIOSĄC WSPARCIE. PRAWIE 21 MLN ZŁ DLA MAŁOPOLSKIDrukuj

NIOSĄC WSPARCIE. PRAWIE 21 MLN ZŁ DLA MAŁOPOLSKI

Prawie 21 mln zł trafi do małopolskich samorządów na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku. Jak wynika z zaakceptowanej przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej listy zatwierdzonych wniosków, do naszego województwa trafią najwyższe środki w skali kraju.


- W ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki umożliwiające pomoc dedykowaną i celowaną. Środki te pozwalają opiekunom osób z niepełnosprawnościami pozyskać czas potrzebny na odpoczynek czy załatwienie ważnych spraw. Opieka nad osobą niepełnosprawną to zadanie wymagające niezwykłego poświęcenia i uwagi. Angażuje ono ogromne zasoby sił. Tym ważniejszy staje się czas poświęcony na regenerację, która daje moc do podejmowania kolejnych zadań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Zgodnie z zaakceptowaną przez Ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk listą wniosków w skali kraju Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na rok 2024 środki o łącznej wartości blisko 195 mln zł. Na podium dofinansowania znalazły się 3 województwa: mazowieckie, wielkopolskie (odpowiednio po ponad 19 mln zł dofinansowania) oraz małopolskie. To właśnie do naszego województwa trafią środki w najwyższej, bo sięgającej prawie 21 mln zł, kwocie. W 2023 r. dofinansowanie wynosiło ok. 17,6 mln zł – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Opieka wytchnieniowa, czyli czas dla opiekunów
Głównym założeniem programu jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

- To ważny element bezpieczeństwa w funkcjonowaniu rodzin osób niepełnosprawnych. Opiekunowie także chorują, także mierzą się z wyzwaniami życiowymi, które spotykają każdego z nas – podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Program może być realizowany dwojako poprzez: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub w ramach pobytu całodobowego.

122 małopolskie gminy i 8 powiatów ze środkami z resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” na 2024 rok

Po ogłoszeniu przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk listy przyznanych dofinansowań środki dla Małopolski zostały podzielone w następujący sposób:

- ponad 17,4 mln zł dla gmin
- prawie 3,5 mln zł dla powiatów.

- Jednostki samorządu terytorialnego, które wnioskowały o środki w ramach „Opieki wytchnieniowej” na 2024 r. otrzymały czytelne zasady podziału środków. Tak, jak podkreślam od pierwszych dni pełnienia funkcji wojewody małopolskiego, niezwykle ważna dla mnie jest przejrzystość. Szczególnie w zakresie współpracy z samorządami zależy mi na tym, aby każde z działań odbywało się według jasnych reguł – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Pełna lista samorządów z dofinansowaniem na rok 2024 dostępna jest tutaj>>>

Więcej na temat resortowego programu „Opieka wytchnieniowa”:

Beneficjenci z powiatu bocheńskiego widoczni na grafice w galerii.

(info/grafika:Małopolski Urząd Wojewódzi w Krakowie)

Zdjęcia

  • opieka_wytchnieniowa_2024_t1.png
  • srodki_wojewody_jst_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.