'
Temat dniaPOLSKA JEST JEDNYM Z NIELICZNYCH EUROPEJSKICH KRAJÓW, KTÓRY NIE MA NARODOWEJ STRATEGII ROWEROWEJ KulturaAnioły i Święty Mikołaj w bocheńskim muzeum Powiat BocheńskiSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY
Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza

III Igrzyska Europejskie. Informacje drogoweDrukuj

III Igrzyska Europejskie. Informacje drogowe

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska publikujemy informacje na temat ograniczeń ruchu na terenie województwa małopolskiego w trakcie trwania imprezy.


Kraków

1. Bulwarowa

Etap I – zamknięcie odcinka od ul. Hanki Sawickiej do wysokości budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniach od 05.06.2023 do dnia 04.07.2023 roku.

Na czas trwania zawodów:

Termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu – 26-29.VI i 1-2.VII.2023r. (w dniu 26.VI.2023r. trening, dni: 29.VI i 2.VII to dni rezerwowe).

Zamknięcie ulic na trasie triathlonu (oprócz zamkniętego fragmentu ul. Bulwarowej pod MOS) – o godz. 9:00.

Rozpoczęcie triathlonu: o godz.10:00.

Zakończenie triathlonu – ok. godz. 13:00-13:30.

Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w dn. 26-29.VI oraz 1-2.VII.2023r. – ok. godz. 14:00 (po decyzji Policji).

Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa w ciągu ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie Ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania w ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km).

W związku z w/w imprezą nastąpi wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:

zostanie zamknięta ul. Bulwarowa od al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej,
będzie umożliwiony wyjazd z osiedli przyległych do ul. Bulwarowej 31,31A,31B oraz ulic: Odmogile, Andersena za pomocą korytarza wygrodzonego po wschodniej stronie ul. Bulwarowej na odcinku od wyjazdu z Bulwarowej 31,31A,31B do ul. Odmogile, dalej drogą wewnętrzną w rejonie stadionu KS Wanda Kraków, dalej ul. Andersena i korytarzem po wschodniej stronie w ul. Bulwarowej do ul. Kocmyrzowskiej,
zostaną zamknięte dla ruchu kołowego obie jezdnie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Cienistej do Ronda Kocmyrzowskiego,
zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Obrońców Krzyża na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Mościckiego,
na skrzyżowaniu ulic: Cienista-Kocmyrzowska zostanie utrzymana relacja w lewo z ul. Cienistej w ul. Kocmyrzowską, oraz relacja zawracania na ul. Kocmyrzowskiej i skręt w prawo w ul. Cienistą z ul. Kocmyrzowskiej,
na wschodniej części Ronda Kocmyrzowskiego zostanie utrzymany ruch kołowy jednym pasem,
na skrzyżowaniu ulic: Obrońców Krzyża – Mościckiego zostanie utrzymana dla dwukierunkowego ruchu kołowego cała tarcza skrzyżowania (relacje skrętne),
na czas zamknięcia ulic będą wyznaczone objazdy ulicami: Andersa, (częściowo Broniewskiego), Okulickiego, Łowińskiego oraz al. Solidarności i Ujastkiem, na odcinku ul. Szybkiej od ul. Wielgusa do ul. Fatimskiej zostanie odwrócony jeden kierunek ruchu z dopuszczeniem pod „prąd” ruchu rowerowego,
przewiduje się wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej (zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki autobusowe w ul. Szajnowicza- Iwanowa i ul. Ludźmierskiej),
zostanie przełączona sygnalizacja świetlna się w tryb żółty migowy na skrzyżowaniu: Kocmyrzowska-Obrońców Krzyża,
na terenie Zalewu Nowohuckiego zostaną wyłączone istniejące drogi dla pieszych i drogi dla rowerów,
na fragmencie drogi dla rowerów w al. Solidarności zostanie wprowadzony ciąg pieszy,
na drodze osiedlowej na os. Krakowiaków łączącej ul. Mościckiego z ul. Bulwarową na przedmiotowym odcinku drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
na drodze wewnętrznej przy Bieńczyckim Placu Targowym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
minimum na 5 dni przed triathlonem – wzdłuż trasy biegowej i rowerowej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczkami treści „Obowiązuje w dn. 26-29.VI.2023r. i w dn. 1-2.VII.2023r.”

w newralgicznych miejscach trasy triathlonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem,
przejścia dla pieszych na trasie triathlonu na których będzie dopuszczony indywidualny ruch pieszy (pod nadzorem służb porządkowych) zostaną oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami o treści „Przejście za zgoda służb porządkowych”. Pozostałe przejścia na których nie będzie dopuszczony ruch pieszy zostały oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami wskazującymi kierunek do przejścia,
po zakończeniu wyścigu rowerowego w ul. Kocmyrzowskiej (na czas trwania jeszcze części biegowej triathlonu w ul. Bulwarowej) zostaną otwarte dla ruchu ulice: Kocmyrzowska i Obrońców Krzyża po decyzji Policji.
Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Służb Porządkowych.

Uwaga – ruch na zamkniętym odcinku ul. Bulwarowej ( od ul. Hanki Sawickiej do bramy wjazdowej na stadion MOS ) zostanie przywrócony w dniu 04.07.2023 roku, po zakończeniu demontażu infrastruktury sportowej.

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów na polecenie kierownika ds. Bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją, trasa sukcesywnie będzie przywracana do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego o czym zostanie powiadomiony Dyspozytor ZDMK.

Ewentualne wyjazdy ze strefy położonej pomiędzy Zalewem Nowohuckim a ul. Kocmyrzowską realizowane będą z wykorzystaniem wydzielonego korytarza następującymi ciągami ulic: od bloku nr 31 do ul. Odmogile, a następnie skierowanie ruchu na odcinek ul. Andresena przebiegającej po terenie Klubu Sportowego „Wanda” i dalej do skrzyżowania z ul. Bulwarową. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie około 280 m korytarza do skrzyżowania z Kocmyrzowską. Szerokość korytarza około 2,5m. Ruch jednokierunkowy (głównie wyjazdowy) z pełną kontrolą ochrony.

Do osób zamieszkujących obszar na którym odbywają się zawody, 7 dni przed docelowym terminem dostarczone zostaną ulotki z informacją o planowanej imprezie, miejscu występowania utrudnień oraz czasie ich trwania. Dodatkowo informacje o utrudnieniach przekazywane będą w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. W ciągach ulic w rejonie obszaru zawodów, zlokalizowane zostaną tablice informacyjne o utrudnieniach.

Utrudnienia mogą wystąpić także w dniach 29 czerwca i 2 lipca, które są terminami zapasowymi.

2. Wioska zawodnicza AGH

W dniach od 15 czerwca 2023 do 04 lipca 2023 roku – zamknięcie fragmentu ul. Reymonta, na odcinku od wjazdu do Nowej Hali Wisły do skrzyżowania z ul. Piastowską, z zamknięciem wlotu ul. Daniela Chodowieckiego w ciąg ul. Reymonta.

W ciągu ul. Piastowskiej – zamknięcie pasa środkowego na odcinku od skrzyżowania ulic: Nawojki-Piastowska-Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowska – Reymonta.

3. Cracovia Arena

W dniach 19 czerwca 2023 do 24 czerwca 2023 roku – likwidacja miejsc parkingowych przed halą na ul. Focha.

4. Akademia Wychowania Fizycznego

W dniach 23 czerwca – 01 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego terenu AWF.

5. Centrum Sportu Kolna

W dniach 27 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie odcinka trasy rowerowej wzdłuż toru kajakowego. Wyznaczenie objazdów dla rowerów.

6. Arena Płaszowianka

W dniach 21 czerwca 2023 – 29 czerwca 2023 roku – wprowadzenie zakazów zatrzymywania na ul. Stróża Rybna – odcinek od ul. Saskiej do ul. Paproci.

Zalew Kryspinów

W dniach 19 czerwca 2023 – 24 czerwca 2023 roku – zamknięcie wjazdu na teren kąpieliska od strony drogi wojewódzkiej nr 774 oraz drogi powiatowej 2189K.

Krzeszowice BMX Park

W dniach 19 czerwca 2023 – 22 czerwca 2023 roku:

– zamknięcie ul. Sportowej od Placu Kulczyckiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Krzywej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Sportową;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego Placu Kulczyckiego.

Nowy Sącz

W dniach 25 czerwca 2023 – 27 czerwca 2023 roku – wyłączenie parkowania na ul. Ogrodowej na odcinku od wjazdu do Amfiteatru do wysokości posesji nr 33.

Krynica Zdrój

1. Arena

W dniach 21 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku:

– zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej wzdłuż Hali Lodowej;

– wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego.

2. MTB Góra Parkowa

W dniach 23 czerwca 2023 – 25 czerwca 2023 roku:

– zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na Górze Parkowej od strony ul. Źródlanej;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Słonecznej;

– wyłączenie parkowania w zatoce parkingowej na ul. Ebersa.

Tarnów

1. Arena Jaskółka

W dniach 24 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego odcinka ul. ks. Stanisława Indyka od skrzyżowania z ul. Traugutta do Hali Jaskółka.

2. TOSiR Tarnów

W dniach 19 czerwca 2023 roku – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chemicznej od strony ul. Czerwonych Klonów do ul. Zbylitowskiej.

COS Zakopane – skocznie

W dniach 30 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie strefy „zakazu ruchu” na ulicach:

– ul. Bronisława Czecha – odcinek od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni;

– ul. Piłsudskiego – odcinek od ul. Sabały do skoczni.

Arena Nowy Targ

W dniach 10 czerwca 2023 – 20 czerwca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej na odcinku od wjazdu do kawiarni „Parkowa” do Areny;

W dniach 20 czerwca 2023 – 03 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej od budynku transformatora do Areny.


(info/foto:Biuro Prasowe UMWM)

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.