'
Temat dniaSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza Gmina DrwiniaNowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku
KulturaKINO DLA SENIORA!

KOMUNIKAT - PRACADrukuj

KOMUNIKAT - PRACA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DRWINI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:

INTENDENT W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W DRWINI
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie (wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk, wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne lub inne średnie lub zawodowe),
4) znajomość przepisów HACCP i przepisów BHP,
5) znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych,
6) bardzo dobra obsługa programów komputerowych ( Word),
7) mile widziane doświadczenie.

II. wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstawowych przepisów związanych z wykonywaną pracą
2) umiejętność współpracy, elastyczność
3) samodzielność, jak i umiejętność pracy w grupie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
5) dokładność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
1) zaopatrywanie szkoły w produkty spożywcze do przygotowania obiadów w przedszkolu i żłobku.
2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,
3) sporządzanie jadłospisów,
4) przygotowanie dokumentacji ,
5) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,
7) rozliczanie faktur i wprowadzanie do programu Spiżarnia,
8) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie zakupionych artykułów na stan magazynu,
9) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) rozliczanie stanu magazynu,
11)sporządzanie zestawień dotyczących wpłat za obiady w żłobku i przedszkolu.
12) ewidencja odpisów za obiady w żłobku i przedszkolu,
13) przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP
14) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Drwini – budynek żłobka. Drwinia 173
2) Wymiar: ¾ etatu.
3) Praca przy komputerze.
4) Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

VI. Termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą e-mail: zsdrwinia@op.pl
w terminie od dnia 22.03.2023 r. do 07.04.2023 r. do godziny 14:00.

VII. Miejsce składania dokumentów:
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Drwini, Drwinia 173 (sekretariat szkoły)

(info:UG_Drwinia)

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.