'
Temat dniaUmiejętności! Zawód! Przyszłość!  Bezpieczeństwo publiczneRemiza w Ispini przekazana jednostce OSP Województwo MałopolskieKonferencja prasowa radnych SWM
Powiat BocheńskiBocheńska porodówka pierwsza w Małopolsce!

Uwaga rolnicy - wnioski tylko do 30 grudnia!Drukuj

Uwaga rolnicy - wnioski tylko do 30 grudnia!

Tylko do końca roku rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Również do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.


Środki na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Pula na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowana jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Do chwili obecnej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 60 takich wniosków na łączną kwotę 5,94 mln zł.

dokumenty można składać do 30 grudnia 2022 r. 

wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR adresy TUTAJ>>>

wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP TUTAJ>>>

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą się starać dwie grupy rolników:

- których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna,

- poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O dofinansowanie można się ubiegać, gdy: 

- Szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. 

- Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. 

- Do oszacowania można przyjąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. 

- Jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

– Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji – wylicza ARiMR.

Więcej informacji – TUTAJ>>>

dokumenty aplikacyjne – TUTAJ>>>


(info/foto:topagrar.pl/K.P./źródło:ARiMR)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.