'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

KTO MOŻE UCZYĆ HIT? MEIN WYJAŚNIADrukuj

KTO MOŻE UCZYĆ HIT? MEIN WYJAŚNIA

Nowy przedmiot „Historia i Teraźniejszość” już od 1 września 2022 r. zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w szkole branżowej I stopnia przedmiot „Wiedza o społeczeństwie”.


Według Ministerstwa Edukacji i Nauki uczyć go będą mogli nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii i WOS, a w niektórych przypadkach wystarczy sama historia lub ukończenie studiów.

Z interpelacją poselską do resortu edukacji wystąpił poseł Zbigniew Girzyński, który wskazał, że nauczyciele, którzy dotychczas uczyli historii i WOS nie wiedzą, czy posiadane przez nich kwalifikacje są równoważne do nauczania HiT.

Udzielając odpowiedzi na wskazaną interpelację wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), kwalifikacje do nauczania WOS i HiT mają osoby, które ukończyły:

1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

2. studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Resort wskazał również, że ustalenie, czy ukończony kierunek studiów – w przypadku kiedy nie odpowiada on ściśle nauczanemu przedmiotowi – daje wystarczające kwalifikacje i tym samym spełniony jest warunek wskazany w pkt 2 powyżej, należy do dyrektora szkoły, który stosownie do art. 68 ust. 5 Prawa oświatowego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

Zatem HiT-u będą mogli uczyć nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii i WOS (w szkołach ponadpodstawowych). Jednakże zdaniem MEiN w przypadku nauczycieli uczących wyłącznie WOS wydaje się zasadne przyjęcie stanowiska, że ocena kwalifikacji nauczyciela powinna być dokonywana przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej nowego przedmiotu.


Z treścią interpelacji można zapoznać się TUTAJ>>>

Z treścią odpowiedzi na interpelację można zapoznać się TUTAJ>>>


(info:wartowiedziec.pl/fot.fotolia.pl)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.