'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Aż 264 nowych lamp zaświeci w gminie DrwiniaDrukuj

Aż 264 nowych lamp zaświeci w gminie Drwinia

W Urzędzie Gminy doszło do podpisania umowy poprawiającej istniejące oświetlenie oraz montaż nowych instalacji oświetleniowych.


Zakres zawartej umowy, którą wójt Jan Pająk podpisał z Wykonawcami zakłada wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drwinia wraz z projektem".

Umowa przewiduje zaprojektowanie i dobudowę 264 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących lub projektowanych nowych słupach na terenie gminy Drwinia. Zakres robót budowlanych obejmuje zabudowę nowych opraw oświetlenia ulicznego z montażem wysięgników zapewniających optymalne doświetlenie drogi oraz podłączeniem do zasilania elektrycznego i doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej poprzez montaż napowietrznych linii kablowych (przewody izolowane) na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych.


Zadanie stanowi część inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Drwinia", na które tutejszy Urząd pozyskał środki finansowe Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.


(info/foto:UG_Drwinia)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.