'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

KONKURS NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKIDrukuj

KONKURS NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKI

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł.


Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż dwa lata. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

- Celem corocznie organizowanego konkursu jest podnoszenie konkurencyjności krajowej branży turystycznej oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. To inicjatywa szczególnie istotna w dobie pandemii COVID-19. Nasze wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowanie wizerunku Polski i jej poszczególnych regionów jako atrakcyjnych kierunków turystycznych – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Minister podkreślił, że atutem takich organizacji są doskonale wykwalifikowane kadry, których działalność opiera się w większości na wolontariacie. - Dzięki nim, realizowane zadania cechuje profesjonalizm i wysoka kreatywność - szczególnie na szczeblu lokalnym, gdzie właściwe ulokowanie wsparcia stanowi szansę rozwoju niszowych produktów czy inicjatyw turystycznych – dodał.

Wsparcie w wysokości do 75% można otrzymać m.in. na realizację takich działań jak:

- renowacje i wytyczanie szlaków turystycznych;
- rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług;
- innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być zrealizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się TUTAJ>>>

(info:wartowiedziec/foto:fotofoli)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.