'
Temat dniaSzlak Kultury Wołoskiej Bezpieczeństwo publicznePosprzątaj z nami Małopolskę! Województwo MałopolskiePrehistoryczne gady pojawią się w Krakowie! 
Gmina DrwiniaSezon rekreacyjny w UTW rozpoczęty

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie sportuDrukuj

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie sportu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) oraz § 3 ust.1 Uchwały Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Drwinia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 67, poz. 530; zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 484 poz. 4678), informuję o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Drwinia.

Dofinansowanie projektu będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Drwinia

2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

Warunki, tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku określa uchwała, o której mowa na wstępie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Drwini (Dziennik Podawczy) w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 roku.

Wnioski mogą składać Kluby Sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133 ze zm.) działające na terenie gminy Drwinia, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Dodatkowe informacje odnośnie składania wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Drwinia w pok. Nr 26 lub telefonicznie (12) 2849824.

Po dokonaniu oceny wniosków i wyborze zadań do realizacji informacja o udzielonych dotacjach na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Drwinia będzie zamieszczona na stronie internetowej gminy.


Wzór wniosku do pobrania (załącznik): TUTAJ>>>Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.