'
Temat dniaPolicyjny pościg za nietrzeźwym 27-latkiem z gminy Drwinia Województwo MałopolskieDwie sekundy przewagi na mecie Bezpieczeństwo publicznePodpalacz zza miedzy?
Województwo MałopolskieHISTORYCZNY WYCZYN POLSKICH SPORTOWCÓW

Raport o stanie Powiatu BocheńskiegoDrukuj

Raport o stanie Powiatu Bocheńskiego

Trzy lata temu objąłem stanowisko Starosty Bocheńskiego. Był to dla mnie czas intensywny i trudny, ale też dający satysfakcje. Chciałbym w tym krótkim podsumowaniu przedstawić Państwu, jak zmienił się Powiat w tym czasie. Zaznaczam jednak, że znajdują się tu tylko najważniejsze albo największe inwestycje i wyzwania, z jakimi przyszło mi jak i wszystkim radnym z Zarządu i Rady Powiatu w Bochni zmierzyć się w minionym czasie.


Nasz powiat z pewnością wyróżnia się w Małopolsce nie tylko pod względem walorów turystyczno-przyrodniczych, ale też inwestycyjnych. Efekt trzyletnich działań to pozyskanie ponad 124 mln zł środków zewnętrznych na realizacje inwestycji i projektów drogowych, oświatowych, a także związanych z ochrona zdrowia i pomocą społeczna.

Na inwestycje drogowe wydaliśmy prawie 46 mln zł. Wiele dzieje się także w służbie zdrowia. Wielomilionowe inwestycje zrealizowaliśmy w szpitalu. Cały czas pracujemy nad cyfryzacja administracji. Chciałbym, by mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni klienci urzędu mogli załatwić jak najwięcej spraw droga elektroniczną. Co jest szczególnie ważne w tym trudnym czasie, z jakim przyszło nam się mierzyć.

Siła samorządu jest wspólne działanie na rzecz rozwoju naszego powiatu, cenie sobie współprace z gminami, uważam tez, że mamy naprawdę wspaniałych mieszkańców. Zależy mi na tym, żeby powiat bocheński rozwijał się na wielu płaszczyznach. Wszystko co, tu wspólnie z Zarządem Powiatu przedstawiamy, to powód do dumy, ale także zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom i pracownikom za słowa i_ gesty wsparcia, które otrzymałem od początku mojej pracy, za ciekawe rozmowy na różne istotne tematy, za zgłaszane sugestie czy pomysły, za te minione trzy lata pracy
- Adam Korta, Starosta Bocheński, Przewodniczący Zarządu Powiatu w Bochni


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i hospicjum stacjonarne
Nowa placówka powstaje przy ul. Karolina w Bochni w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej. Cały obiekt ma być gotowy w ciągu dwóch lat. Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy, który zakończy się w 2022 roku przewiduje wybudowanie obiektu. Kolejny to wykończenie obiektu i wyposażenie go w odpowiedni sprzęt. Całe zadanie pochłonie blisko 18 mln zł. W budynku zaplanowano miejsce dla około 100 pacjentów w tym 24 hospicyjnych. Obecnie Oddział Opiekuńczo- Leczniczy znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego w Bochni i dysponuje jedynie 20 miejscami. Potrzeby są jednak dużo większe. ZOL będzie częścią Centrum Solidarności im. św. Jana Pawła II.

W szpitalu zmodernizowano wschodnie skrzydło chirurgii
To kolejny z remontów przeprowadzanych w bocheńskim szpitalu w ciągu ostatnich lat. Sukcesywnie odnawiane są wszystkie oddziały. Koszt modernizacji chirurgii to ponad 250 tys. zł.

Modernizacja Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Blisko 6 mln zł kosztowała rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bochni. W efekcie mamy dodatkowe łóżka do intensywnej terapii czy nowa sale zabiegowa i rehabilitacyjna.

Pracownia Rentgenodiagnostyki i nowy tomograf
Pracownia mieści się na blisko 100 metrach kw. Wyposażona jest w dwa aparaty RTG, w tym jeden nowy – cyfrowy. Jeden z nich został zakupiony dzięki funduszom z pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Kosztował ponad 700 tys. zł, 20 proc. tej kwoty dołożyło Starostwo Powiatowe w Bochni. W szpitalu działa tez nowy 32-rzedowy tomograf komputerowy, który zastąpił stary, wysłużony aparat. Jego koszt to prawie 2,6 mln. zł. Tomograf umożliwi wykonanie szczegółowych badań.

Pododdział Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP
Możemy poszczycić się Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomoc uzyskają w nim wcześniaki i noworodki o niskiej masie urodzeniowej z różnymi wadami i infekcjami wrodzonymi, które będą mogły korzystać ze specjalistycznego sprzętu.

Nowa kuchnia przyszpitalna
Inwestycja kosztowała ponad 2,5 mln zł. Na nowo zagospodarowano 370 metrów kwadratowych, gdzie oprócz kuchni, powstała między innymi nowa sala konferencyjna. Modernizacja to także nowe wyposażenie kuchni w m.in. piece konwekcyjno-parowe.

Centrum Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych
Wszystkie poradnie specjalistyczne mieszczą się teraz w jednym miejscu. Centrum powstało na parterze szpitala, przy wejściu od ulicy Krakowskiej. Poradnie zostały urządzone między innymi w pomieszczeniach po pracowni RTG, która została przeniesiona do utworzonego wcześniej Centrum Diagnostyki Obrazowej. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Od początku mojej kadencji wspólnie z Zarządem Powiatu zabiegaliśmy o to, by powstał taki obiekt na rzecz osób, które ze względu na chorobę lub trudna sytuacje życiową wymagają wyspecjalizowanej pomocy - Starosta Bocheński Adam Korta.

Centrum Diagnostyki Obrazowej z Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Centrum kosztowało 4 miliony zł i mieści się w dobudowanej części szpitala, poniżej SOR. W jego skład wchodzi Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii i nowo powstała Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Rekordowa kwota pozyskanych środków zewnętrznych przypada Ochronie Zdrowia i Pomocy Społecznej, gdzie w minionych trzech latach zrealizowano działania na kwotę prawie 67 mln zł, z czego pozyskano prawie 47 mln zł.

Miejsca izolacji DPS
Z końcem 2020 r. ukończono prace adaptacyjne I pietra byłego budynku DPS w Bochni. W wyniku przeprowadzonych prac utworzono 30 miejsc czasowego pobytu, w których mieszkańcy i personel DPS w Bochni znajda schronienie w sytuacji zagrożenia COVID-19. Powstanie tego miejsca znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników DPS.

WTZ Łapanów
Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie, zniszczona w czasie powodzi, została wyremontowana. Prace trwały do listopada 2020 roku, a całkowity koszt remontu to prawie 200 tys. zł.

W Cerekwi powstaje ŚDS
Powiat Bocheński otrzymał prawie 2 mln zł. na modernizacje i adaptacje budynku w Cerekwi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowna rewitalizacje i niebawem będzie służyć mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego. Planowany termin uruchomienia nowego SDS to grudzień 2021 roku.

Dotacje na zabytki
Powiat Bocheński dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, położonych na terenie powiatu bocheńskiego. Tylko od 2019 roku przeznaczono na ten cel ponad 270 tysięcy zł.
Dbanie o nasze dziedzictwo historyczne jest niezwykle ważne. Wielu właścicieli zabytków, szczególnie parafii nie ma wystarczających środków na renowacje cennych historycznie obiektów. Dlatego Rada Powiatu wspiera je dotacjami. - Ryszard Drożdżak, Wicestarosta.

Cyfrowa administracja
Ponad 2,8 mln zł udało się pozyskać na realizację projektu “Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim”, którego celem jest wzrost dostępności usług publicznych, świadczonych droga elektroniczna. Całkowita wartość projektu to prawie 4 miliony zł. Dzięki temu klienci starostwa będą mogli m.in. elektronicznie zarezerwować sobie wizytę w wydziale komunikacji czy geodezji.

Cyfryzacja analogowych dokumentów geodezyjnych
Około miliona stron dokumentów geodezyjnych zostało zeskanowanych i przekształconych do postaci cyfrowej. Dofinansowanie na realizację całego projektu to prawie 4,9 mln zł, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 6,2 mln zł. Projekt zakończy się w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe
Ważnym aspektem działalności samorządu powiatowego jest wspieranie instytucji III sektora. Od 2019 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz pomocy społecznej Powiat Bocheński przekazał organizacjom pozarządowym ponad pół miliona zł.

Rynek pracy
Ponad 43 mln zł przeznaczono na wsparcie przedsiębiorców jak również bezrobotnych. Dodatkowo 40 mln zł. przeznaczono na zadania związane z COVID -19.

Policja i PSP
Samorząd wspiera działania Komendy Powiatowej Policji jak również Państwowej Straży Pożarnej, przekazując rokrocznie środki na zakup specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia. W tej kadencji łącznie przeznaczyliśmy na to kwotę prawie 310 tysięcy zł.

Wsparcie OSP
Powiat Bocheński systematycznie od lat wspiera strażaków – ochotników. W obecnej kadencji przekazano ochotniczym strażom 138 tysięcy zł. Pomoc trafiła do większości jednostek OSP z powiatu, które wystąpiły z wnioskiem o wsparcie. Dzięki tym środkom jednostki zakupiły sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwia działania ratownicze oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Bocheńskiej. Warto przypomnieć, że powiat bocheński wspiera strażaków – ochotników od 11 lat. W tym czasie przekazano ochotniczym strażom blisko milion złotych.

10 milionów na rozwój szkolnictwa
Na rozwój szkolnictwa zawodowego Powiat Bocheński przeznaczył ponad 10 mln zł. Dzięki czemu uczniowie mogą korzystać ze sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz z nowoczesnych w pełni dostosowanych do praktycznej nauki zawodu sal, we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Centrum Kompetencji Zawodowych w „Ekonomiku”
Dzięki pozyskanej przez Powiat Bocheński dotacji w wysokości prawie 2,8 miliona zł w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni powstało Centrum Kompetencji Zawodowych. Za ponad 3 mln zł zmodernizowano pracownie gastronomiczna, powstała także mobilna pracownia rachunkowości. Uczniowie biorą udział w konsultacjach i wizytach zawodoznawczych, stażach i praktykach, a szczególnie uzdolnieni będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium. Projekt trwa do lipca 2023 r.

W zakresie oświaty zrealizowano projekty na kwotę ponad 12 mln zł uzyskując ponad 10 mln zł dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

Kolejne boisko przy powiatowej szkole
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz SP Nr 4 w Bochni mogą korzystać z nowego obiektu sportowego tj. boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzech boisk do badmintona. Modernizacja wyniosła ponad 320 tysięcy złotych.

Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni
Prawie 1,5 mln zł wyniósł koszt termomodernizacji budynku SOSW. Dzięki pozyskanym środkom wymienione zostało ogrzewanie, okna i drzwi, docieplone ściany i dach.

Modernizacja dróg w gminach Żegocina, Trzciana i Łapanów
Prawie 5 mln zł pochłonęła modernizacja dróg w trzech gminach. Przebudowano drogę powiatowa w Łąkcie Górnej i Kierlikówce, a w Tarnawie zamiast klasycznego skrzyżowania powstało rondo. Przebudowano przepust w Łąkcie Górnej oraz rozbudowano drogę, a niebezpieczny zakręt przy szkole w Kierlikówce został wyprostowany. Powstały również nowe zatoki autobusowe, oraz przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

Nowy Most w Wieruszycach
Ponad 5,2 mln zł wyniósł koszt rozbiórki starego i budowa nowego mostu na rzece Stradomka w Wieruszycach. Oprócz nowego trójprzęsłowego mostu o nośności 40 ton, wyposażonego w chodniki i bariery ochronne, modernizacji uległa droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatowa. Powstała kanalizacja deszczowa, a brzegi rzeki zostały umocnione koszami siatkowo – kamiennymi.

W Drwini powstała nowa droga
Za blisko 3,8 mln zł przebudowano drogę, na długości 700 metrów powstał chodnik oraz utwardzono pobocza. Przebudowano również 3 skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi, siec elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i kanalizacje deszczowa. Obszar inwestycji leży w obszarze Natura 2000, dlatego położono tam specjalna cicha nawierzchnie asfaltowa.

Remont drogi w Bochni i Pogwizdowie
W Bochni przy ul. Strzeleckiej oraz w Pogwizdowie, wyremontowano ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi, wymieniono podbudowę, nawierzchnie, wybudowano chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe jak również powstały pobocza i zjazdy za prawie 3 mln zł.

Modernizacja drogi w Stradomce i Nieszkowicach
Koszt remontu kilometrowego odcinka to prawie 3,5 mln zł. W Stradomce powstał nowych chodnik wraz z kanalizacja deszczowa i nowa nawierzchnia drogi. W Nieszkowicach poszerzono jezdnie, przebudowano zjazdy, umocniono rowy oraz wykonano kilometr nowej nawierzchni.

Nowy przepust w Nieprześni
Przepust żelbetowy powstał w miejscu starego, drewnianego mostu. Ponadto umocniono potok, powstała kanalizacja deszczowa, przebudowano jezdnię wraz z podbudowa. Wartość prac to blisko 1 mln zł.

Przebudowa drogi w Rzezawie
Na ul. Pacynkowej zmodernizowany został prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Poszerzono drogę, powstał chodnik jak również kolektor deszczowy, zamontowano także urządzenie do pomiaru prędkości. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł.

Łącznik autostradowy
Kierowcy mogą już przejechać nowym odcinkiem drogi łączącej autostradę A4 z Bochnia. Wykonano połączenie od węzła autostradowego do ul. Krzeczowskiej. Wybudowano całkowicie nową drogę klasy G wraz z niezbędna infrastruktura techniczna. Powstały dwa ronda na skrzyżowaniu z ul. Smyków i z ul. Krzeczowską, mosty i przepust nad rowami melioracyjnymi oraz ścieżka rowerowa. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 41,5 mln zł. Zadanie w 95% było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - blisko 37,5 mln zł oraz z budżetu Państwa - prawie 4 mln zł. Pozostałe środki zostały pokryte z budżetu Województwa, Powiatu Bocheńskiego i Miasta Bochni.

Modernizacja dróg na południu powiatu
Ponad 5 mln zł wyniosła modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin Żegocina, Trzciana i Łapanów. W Łąkcie Górnej powstała ścieżka rowerowa. W miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka przebudowano drogę oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi na skrzyżowanie wyniesione.fi W Łapanowie wykonano m.in. ścieżkę rowerowa, kanalizacje deszczowa i poszerzono jezdnie.

Nowy chodnik w Żegocinie
Koszt zadania to prawie 450 tys. zł. Powiat bocheński przystąpił do rozbudowy drogi powiatowej polegającej na wykonaniu chodnika na długości 230 metrów wraz z kanalizacja deszczowa i poszerzeniu jezdni do 6 metrów. Chodnik zostanie zabezpieczony murem oporowym, przebudowane zostaną także zjazdy do znajdujących się tam działek.

Był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całego powiatu oraz wszystkich mieszkańców - Jerzy Błoniarz, członek Zarządu Powiatu.

Modernizacja drogi w Królówce
Ponad 3 mln zł to koszt przebudowy drogi powiatowej na kilometrowym odcinku. Powstała nowa nawierzchnia, chodnik, wymieniono przepust, zamontowano urządzenie do pomiaru prędkości i powstało tzw. bezpieczne przejście dla pieszych.

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Powiat Bocheński otrzymał ponad 250 tys. zł dofinansowania na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych. Przebudowane zostaną trzy przejścia dla pieszych w Bochni przy ul. Brzeźnickiej w pobliżu kościoła, w Brzeźnicy w okolicy szkoły i w Łapanowie przy Ośrodku Zdrowia. Przejścia zostaną specjalnie oznaczone, wyniesione i doświetlone.

Rondo przy Komendzie Straży Pożarnej w Bochni
Skrzyżowanie ulic Trudna, Brzeska, Krzeczowska i Poniatowskiego było jednym z najbardziej zakorkowanych miejsc na mapie drogowej Bochni. Aby temu zapobiec władze powiatu bocheńskiego zdecydowały o wprowadzeniu ruchu okrężnego wokół znajdujących się tam zabudowań. Rozwiązanie poprawiło komunikacje w tym miejscu.
Uważam, że w ciągu tych ostatnich trzech lat w Powiecie Bocheńskim udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji i inicjatyw - Marek Rudnik, członek Zarządu Powiatu.

Rondo na granicy dwóch powiatów
Starosta Bocheński Adam Korta oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa podpisali porozumienie w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej na budowę ronda na granicy obu powiatów - w Jodłówce i Jasieniu. Obecnie trwają prace projektowe.

Rozbudowa drogi powiatowej w Majkowicach i Bogucicach
Inwestycja, która pochłonie prawie 8 mln zł, potrwa do końca roku 2021. Starostwo Powiatowe pozyskało dofinansowanie w wysokości 4,8 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Bochnia, ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ramach inwestycji droga zostanie poszerzona do 6 metrów, ułożona zostanie nowa nawierzchnia wraz z podbudowa. Prace są wykonywane na odcinku o długości 1,5 kilometra od marketu w Majkowicach do skrzyżowania w Bogucicach z droga powiatowa w kierunku Okulic. Po prawej stronie drogi powstaje pobocze o szerokości 1 metra, natomiast po lewej stronie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 metra. Powstaną także zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa i drenaż.

Przeprawa mostowa
Powiat Bocheński uczestniczył w budowie tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowościach Świniary i Sierosławice.

Dodatkowy zjazd z obwodnicy na ul. Brzeźnickiej
To inicjatywa władz powiatu i miasta, dotycząca połączenia drogi powiatowej w rejonie ul. Brzeźnickiej z droga krajowa DK 94. I etap zakłada współpracę opierającą się na przygotowaniu projektu i sfinansowaniu go, a następnie wspólnej realizacji tego zadania. Połączenie to pozwoli na zjazd do Bochni osobom przemieszczającym się od strony Krakowa w stronę Tarnowa i wjazd do DK 94 w tym samym kierunku.

Łącznie w latach 2018-2021 dzięki pozyskanym ponad 82 mln zł środków zewnętrznych zrealizowano zadania na kwotę prawie 124 mln zł.(Info/foto_powiatbochenski)

Zdjęcia

 • 01_zarzd_powiatu_t1.jpg
 • 2_t1.jpg
 • 3_t1.jpg
 • 4_t1.jpg
 • 5_t1.jpg
 • 6_t1.jpg
 • 7_t1.jpg
 • 7a_t1.jpg
 • 8_t1.jpg
 • 9_t1.jpg
 • 10_t1.jpg
 • 11_t1.jpg
 • 12_t1.jpg
 • 13_t1.jpg
 • 14_t1.jpg
 • 15_t1.jpg
 • 16_t1.jpg
 • 17_t1.jpg
 • 18_t1.jpg
 • 19_t1.jpg
 • 20_t1.jpg
 • 21_t1.jpg
 • 22_t1.jpg
 • 23_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.