'
Temat dniaWyniki konkursu Jak być eco! Gmina DrwiniaOstatnie pożegnanie! SportRuszyła sprzedaż biletów na ceremonie Igrzysk Europejskich
Powiat BocheńskiZarząd Powiatu z absolutorium za 2022 rok

Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego przy DrwinceDrukuj

Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego przy Drwince

W czasie czwartkowej sesji Rady Gminy w Drwini przedstawiona została koncepcja, którą przesłało do Urzędu Gminy w Drwini Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie.


Planowana koncepcja dotyczy: „Budowy zbiornika retencyjnego na potoku Drwinka w rejonie Puszczy Niepołomickiej, na trenie miejscowości Dziewin, gmina Drwinia, miejscowości Chobot, gmina Niepołomice oraz na terenie gminy Kłaj”.

Koncepcja zawiera cztery warianty projektowe wraz z opisem proponowanych rozwiązań.

Wariant I :
- planuje się rozbiórkę istniejącego obwałowania na lewym brzegu Drwinki między mostem w km 9+710, a mostem w km 11+805 rzeki.
Rozbiórka wału skutkować będzie utworzeniem strefy zalewowej na obszarze łąk i pól uprawnych w momencie kiedy stan wody w Drwince przekroczy rzędną naturalnego brzegu lewego.
W tym wariancie konieczna będzie rozbiórka istniejących śluz wałowych oraz budowa wału wzdłuż drogi powiatowej wraz z odbudową rowu. Ponadto w miejscu istniejącego przepustu, który przekazywał wody z potoku Chobot w stronę Drwinki niezbędny będzie montaż śluzy wałowej, która zapobiegać będzie przedostawaniu się wody wezbraniowej z Drwinki na teren zawala.
W takim układzie wody wezbraniowe z Chobotu, przy zamkniętej śluzie rozlewać się będą po drugiej stronie wału tworząc tzw. polder wsteczny przejmujący wody wyłącznie z potoku Chobot. Wody spływające ze zlewni „Z lasu” gromadzić się będą w taki sam sposób jak w stanie istniejącym.

Wariant II:
- przewiduje rozbiórkę istniejącego obwałowania na lewym brzegu Drwinki między mostem w km 9+710, a mostem w km 11+805 rzeki oraz częściową rozbiórkę prawego wału Drwinki przed mostem w km 9+710, celem utworzenia obustronnej strefy zalewowej. Tu konieczna będzie rozbiórka istniejących śluz oraz budowa wału wzdłuż nasypu drogowego i odbudową rowu po lewej stronie rzeki oraz budowa obwałowania po prawej stronie Drwinki chroniąca tereny leśne Puszczy Niepołomickiej przed wodami powodziowymi. Ponadto w miejscu istniejącego przepustu drogowego, który przekazywał wody z potoku Chobot w stronę Drwinki niezbędny będzie montaż śluzy wałowej, która zapobiegać będzie przedostawaniu się wody wezbraniowej z Drwinki na teren zawala. W takim układzie wody wezbraniowe z Chobotu, przy zamkniętej śluzie wałowej rozlewać się będą po drugiej stronie wału tworząc tzw. polder wsteczny przejmujący wody wyłącznie z potoku Chobot. Wody spływające z lasu odbywać się będą w istniejącym stanie jednak obszar będzie mocno ograniczony.

Wariant III:
Jest bardzo zbliżony do wariantu II pod kątem rozbiórki i budowy nowych obwałowań, jednak przed mostem w km 9+710 Drwinki przewiduje się stałe piętrzenie wody w formie jazu wraz z wykonaniem przelewu awaryjnego i przepławki dla ryb, a także wykop czaszy zbiornika. Takie rozwiązanie pozwoli na utworzenie stałego zalewu o pow. 19 ha o średniej głębokości przy NPP 1,7 m.
Funkcjonowanie polderów wstecznych odbierających wody ze zlewni Chobot oraz „z lasu” będzie analogiczny jak w wariancie II.

Wariant IV – PREFEROWANY:
- przewiduje się rozbiórkę zarówno lewego, jak i prawego obwałowania Drwinki oraz budowę wału wzdłuż drogi powiatowej. Nie planuje się jednak budowy wału wzdłuż linii lasu po prawej stronie rzeki. W ten sposób powstanie otwarta strefa zalewowa ograniczona po lewej stronie rzeki wałem przesunięty w stronę istniejącej drogi, natomiast po prawej stronie naturalnym układem terenu. Niezbędne będzie jednak utworzenie po prawej stronie zapory czołowej chroniącej istniejącą drogę powiatową w miejscowości Drwinia i Zielona przed przejściem wód powodziowych. Dodatkowo przewiduje się wykonanie jazu piętrzącego, wyposażonego w 3 zasuwy łaskie, sterowane ręcznie o wymiarach 2,5 x 8m(BXH).
Zasuwy dadzą możliwość piętrzenia wody w korycie na wysokość 1,8 m. W związku z wykonaniem budowli piętrzącej niezbędne będzie wykonanie przepławki dla ryb, która funkcjonować będzie w momencie opuszczenia zasuw i piętrzenia wody. Piętrzenie wody pozwoli na zwiększenie zasobów wodnych w okresie suszy, natomiast w okresie poza suszą jaz pozostanie otwarty, gwarantując swobodny przepływ wody podobnie jak ma to miejsce w stanie obecnym.

Do materiału dołączone są zdjęcia projektowe. Dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką dostępne są mapy w dużej skali w Urzędzie Gminy w Drwini.


Zdjęcia

  • 1_t1.jpg
  • 2_t1.jpg
  • 3_t1.jpg
  • 10_t1.jpg
  • 11_t1.jpg
  • 12_t1.jpg
  • 13_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.