'
Temat dniaSołtys Bieńkowic Anna Klasa - Sołtysem Roku Bezpieczeństwo publicznePowiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zakończone! Turystyka i RekreacjaSzlakiem winnic w rytmie eko...
Gmina DrwiniaDruhowie OSP wybrali nowe władze gminne

Będzie reforma systemu emerytalnego rolników. Co chce zmienić rząd?Drukuj

Będzie reforma systemu emerytalnego rolników. Co chce zmienić rząd?

Ministerstwo rolnictwa zapowiada - będzie reforma systemu emerytalnego rolników. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kwestie ochrony dzieci pracujących w gospodarstwie.


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. 

- Na podstawie doświadczeń, zarówno w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przygotowane zostały propozycje zmian, których głównym zadaniem jest usunięcie mankamentów w funkcjonowaniu rozwiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników – napisano w uzasadnieniu.

Szczegóły zmian

Co chce zmienić rząd? Szczegóły poznamy w raz z opublikowaniem szczegółowego uzasadnienia projektu nowelizacji. Na razie wiadomo, że planuje się rozwiązać następujące problemy: 

- uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych,

- stworzenie stałego mechanizmu chroniącego dzieci świadczące pomoc w gospodarstwie rolnym ze względu na możliwy wypadek przy pracy rolniczej.
Jednocześnie osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Dzięki tym zmianom wyeliminowane zostaną mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS.

Nowelizacja ma również na celu:
- dostosowanie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do praktyki w ich stosowaniu wynikającej z orzecznictwa sądowego,
- wprowadzenie zmian wynikających z praktyki stosowania tych przepisów przez KRUS i dostrzeżonych przez organ emerytalno-rentowy problemów w ich stosowaniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r. (info/foto:topagrar.pl/autor_wk)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.