'
Temat dniaInwestycje Powiatu Bocheńskiego wyróżnione w konkursie Modernizacja Roku Powiat BocheńskiNa Proszowskiej powstanie Dom Sąsiedzki Gmina DrwiniaTrwa rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej
Bezpieczeństwo publiczneELEKTRYZUJĄCE USTALENIA NIK W SPRAWIE ELEKTRYCZNEJ IZERY

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Woli DrwińskiejDrukuj

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej

W celu wykonywania zadań własnych Gminy Drwinia w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom powstał Dzienny Dom Senior+ w Woli Drwińskiej, który w dniu 18 sierpnia 2021 r. został uroczyście otwarty.


Dzienny Dom Senior+ powstał w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie gminy Drwinia”. Środki finansowe na wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku i otoczenia oraz wyposażeniem placówki pochodziły z:

- Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych - 579 868,40 PLN
- Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 - 278 064,10 PLN
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR - 58 653,00 PLN

W uroczystości otwarcia udział wzięli seniorzy uczęszczający na co dzień do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej oraz zaproszeni goście: członek zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec - Lech, zastępca dyrektora Departamentu, Rodziny, ochrony zdrowia i spraw społecznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Radosław Grochal, zastępca Wójta Gminy Drwinia Pan Mateusz Kracik, sekretarz  Gminy Drwinia Pan Leszek Zabiegała, skarbnik Gminy Drwinia Pani Magdalena Kucharska, radny Rady Gminy w Drwini Pan Mateusz Staśto, sołtys wsi Wola Drwińska Pan Ryszard Madej, Prezes OSP W Woli Drwińskiej Pan Krzysztof Bawół.

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ uświetnił występ artystyczny seniorów oraz słodki upominek.

Dzienny Dom Senior+ w Woli Drwińskiej działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini, mieści się w wyremontowanym budynku byłej szkoły. Placówka jest przeznaczona dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Do dyspozycji seniorów oddano gruntownie wyremontowane i w pełni wyposażone pomieszczenia tj. pokoje pobytu dziennego, świetlicę, salę ćwiczeń, kuchnię, jadalnię oraz łazienki. Dzienny dom umożliwia aktywne spędzanie czasu, realizację zajęć o charakterze integracyjnym, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych i niesamodzielnych m.in. umiejętności informatycznych i cyfrowych, przeciwdziała izolacji i samotności osób starszych, zaspokaja potrzeby towarzyskie, rekreacyjno-kulturalne, stwarza możliwość uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych, zapewnia usługi rehabilitacyjne oraz opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych jak również specjalistyczne wsparcie i dedykowane zajęcia dla opiekunów faktycznych uczestników.


(info_UG_Drwinia/foto_UG_Drwinia/archiwum_grobla.net)


Zdjęcia

 • 1_t1.jpg
 • 1a_t1.jpg
 • 1b_t1.jpg
 • 2a_t1.jpg
 • 2b_t1.jpg
 • 2c_t1.jpg
 • 2d_t1.jpg
 • 2e_t1.jpg
 • 3c_t1.jpg
 • 3d_t1.jpg
 • 4_t1.jpg
 • 5_t1.jpg
 • 6_t1.jpg
 • 7_t1.jpg
 • 8_t1.jpg
 • 9_t1.jpg
 • 10_t1.jpg
 • 11_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.