'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Trwa budowa PSZOKDrukuj

Trwa budowa PSZOK

Trwają prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Drwinia.


Projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do PSZOK w miejscowości Zielona wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, plac PSZOK, zadaszoną rampę rozładunkową i zadaszone boksy.

Oprócz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, przewidziane są także działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Powstać ma ścieżka edukacyjna.  

Zadanie realizowane jest w ramach uzyskanego przez Gminę Drwinia dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne takie jak np. odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, lodówki, telewizory, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie.


(info/foto_ug_drwinia)


Zdjęcia

  • dsc_1129_t1.jpg
  • dsc_1127_t1.jpg
  • dsc_1126_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.