'
Temat dniaWnioski NIK o eliminowaniu kierujących pod wpływem... Powiat BocheńskiFestiwal Piosenki - Integracja Malowana Dźwiękiem Gmina DrwiniaJak zmieniała się gmina Drwinia - FILM
Województwo MałopolskieSAMORZĄDOWY PROGRAM POŻYCZKOWY

Nowa forma wsparcia w ramach Tarczy Branżowej 7.0Drukuj

Nowa forma wsparcia w ramach Tarczy Branżowej 7.0

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.


O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007 (wykaz w załączeniu).  Nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. i których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.


Wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.


Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy składa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.


Komplet dokumentów to:

•    umowa o wypłatę dotacji,
•    wniosek o udzielenie dotacji
•    formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
•    kopia pełnomocnictwa  (tylko w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie lub osobom do dokonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, w tym m. in. do składania wniosku o udzielenie dofinansowania i podpisania umowy na platformie praca.gov.pl.)

(info_pow_u.p)


Zdjęcia

  • pkd_0_t1.jpg
  • pkd_1_t1.jpg
  • pkd_2_t1.jpg
  • pkd_3_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.