'
Temat dniaPOLSKA JEST JEDNYM Z NIELICZNYCH EUROPEJSKICH KRAJÓW, KTÓRY NIE MA NARODOWEJ STRATEGII ROWEROWEJ KulturaAnioły i Święty Mikołaj w bocheńskim muzeum Powiat BocheńskiSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY
Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI W PROGRAMIE NIEPODLEGŁADrukuj

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI W PROGRAMIE NIEPODLEGŁA

Do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 potrwa nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok. Mogą się o nie starać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Chodzi o wydarzenia, które będą nawiązywać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości.


Nabór wniosków do programu dotacyjnego jest prowadzony przez Biuro Programu „Niepodległa”. Wsparcie będzie udzielone instytucjom, które zorganizowanymi przez siebie wydarzeniami będą nawiązywać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Duże znaczenie będzie miało uczczenie pamięci regionalnej związanej z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.


O dotacje w programie mogą się ubiegać:

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

- organizacje pozarządowe (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Powyższe podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

TU ZNAJDZIESZ FORMULARZ>>>


Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1. archiwa państwowe;
2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
4. instytucje kultury;
5. organizacje pozarządowe;
6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);

2. rekonstrukcje historyczne;

3. wystawy wraz z katalogami;

4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;

5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

6. murale;

7. działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

(info/foto_wartowiedziec.pl)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.