'
Temat dniaOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY SportRozmowa z nowym trenerem GKS Drwinia Bezpieczeństwo publiczneKomunikat Domu Opieki Jestem w Grobli
Bezpieczeństwo publicznePowiatowy Inspektor Sanitarny - KOMUNIKAT 04.08.2020

Co skontroluje NIK w roku 2020?Drukuj

Co skontroluje NIK w roku 2020?

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan prac na rok 2020. Poniżej prezentujemy zagadnienia, którymi zajmie się NIK, w kontekście funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.


Departament Administracji Publicznej:
1. Czy zamówienia centralne i wspólne w wybranych jednostkach administracji rządowej i samorządowej realizowane są prawidłowo i efektywnie?
2. Czy w celu świadczenia usług elektronicznych zapewniono sprawne działanie platformy ePUAP oraz podjęto działania na rzecz zwiększenia liczby usług elektronicznych i ich dostępności dla obywateli?
3. Czy organy administracji publicznej prawidłowo realizowały zadania wynikające z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych osiągając zakładane efekty, w szczególności poprawę standardu lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych?
4. Czy organy administracji publicznej prawidłowo realizują zadania dotyczące podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym?
5. Czy Pakiet dla średnich miast jest realizowany zgodnie z założeniami, w szczególności czy przynosi zakładane rezultaty?

Departament Infrastruktury:
1. Czy działania właściwych organów administracji publicznej pozwalają na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego:
1. Czy kształcenie w szkołach specjalnych jest realizowane w sposób prawidłowy oraz czy wspiera adaptację uczniów do dorosłego życia?
2. Czy organizacja pracy nauczycieli sprzyja właściwej realizacji ich zadań?

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny:
1. Czy działalność koordynatorów pieczy zastępczej jest prawidłowo zorganizowana i przynosi efekty?
2. Czy powiaty zapewniają wszystkim osobom potrzebującym będącym w stanie kryzysu pomoc adekwatną do ich potrzeb?

Departament Środowiska:
1. Czy działania organów administracji publicznej i podległych im podmiotów zapewniają kompleksowe zbieranie ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczanie?

Departament Zdrowia:
Czy organizacja i finansowanie rehabilitacji leczniczej, w tym zwłaszcza kardiologicznej, neurologicznej, geriatrycznej i pourazowej, zapewniają pacjentom równy dostęp do świadczeń i umożliwiają efektywną terapię?
1. Czy organizacja pracy personelu medycznego, zakres realizowanych zadań administracyjnych oraz podział kompetencji tworzy odpowiednie warunki dla prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych?
2. Czy taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest dokonywana prawidłowo, a NFZ wykorzystuje rzetelnie jej wyniki w realizacji zadań?

Szczegółowo z całym planem kontroli NIK na rok 2020 można zapoznać się tutaj.

(info/foto_wartowiedziec/Katarzyna_Liszka-Michałka)

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.