'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKUDrukuj

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Urząd Gminy w Drwini informuje o nowych zasadach odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Drwinia w roku 2020.


Urząd Gminy w Drwini informuje, że w 2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Drwinia, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest Konsorcjum w składzie: Lider - EKOMBUD Skowronek Gazda Sp. J. z siedzibą w Bochni, przy ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia, Partner - Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z  o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia.


Informujemy, że odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w dotychczasowych pojemnikach, bowiem pojemniki te zostały przejęte przez Konsorcjum od firmy ustępującej  - Eco Tech.  Ponadto będzie również możliwość gromadzenie odpadów  niesegregowanych, które nie zmieszczą się w pojemniku, w dostarczonych przez firmę w workach w kolorze czarnym. 

W galerii przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2020 wraz z zasadami segregacji.

Prosimy o zapoznanie się  terminami  zbiórki, zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia zwiększyła się w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów. Zmiana ta została uwzględniona w harmonogramie. Pozostałe odpady segregowane takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale  odbierane będą z częstotliwością raz w miesiącu.

Zmieniony został również sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie opłata uiszczana będzie od osoby a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego. Zgodnie z uchwałą Nr XV/128/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat:

- 16 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny;
- 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny (opłata podwyższona).

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w wysokości 2 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Warunkiem jednak skorzystania z tego zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, których lokalizacja powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiana sposobu zbierania odpadów oraz zmiana sposobu naliczania opłaty wymusiła zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady. W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drwinia zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji. Deklaracje zostaną mieszkańcom dostarczone przez sołtysów. Wypełnioną deklarację będzie można przekazać bezpośrednio sołtysom lub złożyć w Urzędzie Gminy w Drwini w pok. nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2020 r.(info_ug_drwinia)

Zdjęcia

  • odpady_20_1_t1.jpg
  • odpady_20_2_t1.jpg
  • odpady_20_3_t1.jpg
  • odpady_20_4_t1.jpg

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.