'
Temat dniaInformacyjny materiał filmowy dla kierowców Gmina DrwiniaEwakuacja Szkoły w Mikluszowicach Bezpieczeństwo publiczneSzczepienie lisów
Gmina DrwiniaKonkurs fotograficzny

Największa inwestycja dopiero przed nami - rozmowa z Janem Pająkiem, wójtem gminy DrwiniaDrukuj

Największa inwestycja dopiero przed nami - rozmowa z Janem Pająkiem, wójtem gminy Drwinia

Publikujemy wywiad z wójtem Janem Pająkiem zamieszczony w Przeglądzie Regionalnym nr 07 (80) z lipca 2017

- Za nami pierwsze półrocze 2017 roku. Jak zatem wygląda stan realizacji inwestycji w gminie Drwinia. Co udało się zrobić do tej pory?

- Jesteśmy w trakcie realizacji wielu ważnych z punktu widzenia rozwoju gminy, inwestycji. Część z nich jest na etapie realizacji właściwej. Trwają tam prace, inne są w trakcie przetargów, w przypadku kanalizacji przygotowujemy się do rozpisania zamówienia publicznego. Zaangażowanie środków finansowych jest na poziomie około 89 procent, jeśli chodzi natomiast o samą realizację wydatków finansowych, jest ona co prawda na niskim poziomie, ale przypomnę, że my płacimy ryczałtowo, zazwyczaj pod koniec roku. Nie ma obaw, wszystkie zamierzenia inwestycyjne zrealizujemy z nawiązką. 

- Wspomniał Pan o budowie sieci kanalizacyjnej. To chyba największa  w dziejach gminy inwestycja?

- Największa nie tylko pod względem finansowym, ale także rzeczowym i logistycznym. Wartość kosztorysowa inwestycji opiewa na ponad 60 milionów złotych. Przewyższa to znacznie budżet gminy, dlatego powołaliśmy spółkę komunalną, która na rzecz gminy zrealizuje inwestycje, rozliczy, a potem będzie zarządzała majątkiem komunalnym. Rozmiar rzeczowo – finansowy jest tak ogromny, że prace podzieliśmy na dwa etapy.

- Kiedy rozpocznie się realizacja pierwszego etapu?

- Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Ja przypomnę, że w ramach dotacji otrzymaliśmy 15.8 miliona złotych z programu Infrastruktura i Środowisko. To środki z unijnego projektu Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności. Realizacja pierwszego etapu, mówię o wartości kosztorysowej- przed przetargiem, ma pochłonąć około 37 milionów złotych.  

- Skąd gmina weźmie pozostałe pieniądze?

- Wnioskujemy o preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma niewielkie oprocentowanie, znacznie niższe niż kredyt komercyjny, a także do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska gdzie w ramach otrzymanej pożycz, część kwoty można umorzyć.


- Jaki zakres prac przewidziano na sam początek?

- W pierwszej kolejności chcemy wybudować sieć kanalizacyjną w czterech miejscowościach, mówię o sieci wraz z systemem przepompowni – bo z racji ukształtowania ternu, nie ma możliwości by ścieki płynęły w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do domów oraz obiektów użyteczności publicznej, firm i instytucji  działających na tym terenie. Zostanie wybudowa oczyszczalnia ścieków w Dziewinie, dla mieszkańców Gawłówka, Mikluszowic, Dziewina oraz duga oczyszczalnia ścieków w Niedarach, dla mieszkańców Niedar i części Świniar. Ponadto w ramach pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowano wybudowanie studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody. 

- Jak długo potrwa realizacja tego etapu?

- Mam nadzieję, że prace uda się nam zakończyć w 2019 roku. Myślę, że jesienią tego roku poznamy nazwę firmy, która na rzecz naszej gminy zrealizuje inwestycję. 

- A co z pozostałymi miejscowościami, kiedy sieć pojawi się chociażby w stolicy gminy, w Drwini?

- Tak jak wspomniałem: zakres rzeczowo – finansowy inwestycji jest tak ogromny, że nie jesteśmy wstanie w jednym etapie wybudować sieć. Mam nadzieję, że po przetargu okaże się, iż realizacja pierwszego etapu będzie znacznie mniej kosztowna. Chcemy wtedy wszystkie ewentualne oszczędności wykorzystać do rozszerzenia pierwszego etapu. Mamy wstępną zgodę na to z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Moim zdaniem realizacja całej inwestycji, mówię o pierwszym i drugim etapie, powinna zakończyć się w następnej kadencji, do roku 2022, najdalej do 2025. 

- A co z tymi domami, do których sieć nie dotrze, z powodu zbyt rozproszonej zabudowy?

- Tutaj wyjście jest tylko jedno: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, które problem rozwiążą. To zadanie przed którym stanie zarząd naszej spółki komunalnej, oczywiście we współpracy z samorządem gminy. 

- Trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów powstaną na ternie gminy Drwinia. Warto inwestować w rozbudowę takiej infrastruktury?

- Zdecydowanie tak. Nasza gmina ma wiele atutów. Ja przypomnę, że część terytorium gminy zajmuje Puszcza Niepołomicka, ciekawie pod względem przyrodniczym, jest nad Wisłą. W Ispini rozpoczyna się rowerowy szlak Wiślany, który przez Groblę, Świniary, Niedary, Szczurową w powiecie brzeskim, gminę Wietrzychowice w powiecie tarnowskim, prowadzi kolejno przez gminę Gręboszów, Bolesław Mędrzechów aż po Szczucin, na Powiślu Dąbrowskim. Przez nasza gminę przebiega kilka szlaków rowerowych. Z roku na rok przybywa cyklistów, nie tylko zamiejscowych, ale też mieszkańców naszej gminy. Wraz z gminą Kłaj i Gdów będziemy realizowali projekt około turystyczny. Powstaną u nas trzy miejsca obsługi rowerzystów. MOR zostanie wybudowany w Drwini, Grobli oraz Mikluszowicach. W ramach tego projektu powstaną parkingi, każdy na kilkadziesiąt pojazdów. Zaplanowano miejsce do biwakowania, wybudujemy siłownie, toalety z pełnym wyposażeniem, zamontowane zostaną stojaki na rowery. Co więcej w Drwini powstanie także wieża widokowa oraz dodatkowa infrastruktura. Projekt będzie realizowany do września 2017 roku. Tylko w naszej gminie będzie kosztował około 2.7 miliona złotych z czego dotacja unijna wynosi ponad 1.9 miliona złotych. Wynika z tego, że dołożymy do realizacji zadania tylko 700 tysięcy złotych. Gra warta jest zatem świeczki.


- Sporo też dzieje się na drogach w gminie Drwinia…

- To prawda. Zresztą inwestycje drogowe: zarówno realizowane przez gminę, jak i powiat i województwo, trwają od kilku lat. Stan dróg w tym czasie zmienił się diametralnie. Na lepsze, rzecz jasna. Obecnie trwa remont drogi z dotacją od wojewody małopolskiego. Mowa o drodze w Świniarach. Na ten cel wydamy ponad 900 tysięcy złotych, z czego dotacja od wojewody wynosi aż 450 tysięcy złotych. Gmina współpracuje także z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Od kilku lat modernizowana jest droga 965, która prowadzi od miejscowości Zielona, w naszej gminie aż do Limanowej. W tym roku rozpoczyna się, w ramach tej inwestycji budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 965 z drogą 964. Ponadto powstanie dziewięć zatok autobusowych wraz z infrastrukturą: mówię tutaj o krótkich ciągach pieszych – chodnikach. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa mosty: nad Drwinką i potokiem Strumień, przypomnę, że w ostatnich kilku latach cała droga została niemal gruntownie wyremontowana, oznakowana. Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz samorządem województwa małopolskiego układa się wzorowo, w czym wielka zasługa wicemarszałków Małopolski Wojciecha Kozaka i Stanisława Sorysa. A skoro o drogach mowa to przypomnę że we współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich, samorządem powiatu proszowickiego i bocheńskiego oraz gminą Nowe Brzesko przygotowujemy dokumentację techniczną na budowę przeprawy przez Wisłę.

- Jakie znaczenie ma ta inwestycja dla gminy Drwinia?

- Ogromne. Zresztą nie tylko dla naszej gminy, ale także dla Nowego Brzeska i obydwu powiatów. Nam, skraca znacznie drogę w kierunku Warszawy, natomiast mieszkańcom Nowego Brzeska i innych gmin w powiecie proszowickim, pozwoli na szybki wjazd na autostradę w kierunku granicy z Ukrainą czy na południe Małopolski. W tym upatrujemy szansę na rozwój naszej gminy. 

- Wspomniał Pan na początku o wielu inwestycjach realizowanych w tym roku. Co miał Pan na myśli?

Trwa modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drwini. Przygotowujemy się także do przetargu na termomodernizację kilku obiektów użyteczności publicznej. Otrzymaliśmy dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Są to trzy obiekty: w tym roku będziemy realizowali prace na dwóch z nich to jest obiekcie byłej szkoły w Wyżycach oraz budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach. Konsekwentnie realizujemy cel, by wszystkie obiekty użyteczności publicznej, wszystkie należące do naszej gminy, zostały poddane gruntownej termomodernizacji. Z jednej strony powoduje to znaczne oszczędności, z drugiej poprawia estetykę tych budowli. Termomodernizacji poddano obiekty oświatowe, kulturalne, a także budynek Urzędu Gminy w Drwini. Pod tym względem jesteśmy chyba w gronie liderów nie tylko w powiecie bocheńskim, ale w całym województwie. 

- W tym roku zaplanowano także prace w remizie OSP w Mikluszowicach.

- Od kilku lat, systematycznie, co roku, korzystamy ze środków Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. To pieniądze w ramach konkursu grantowego: Małopolskie Remizy. Co roku możemy zgłosić jedną jednostkę. W tym przyszła kolej na Ochotniczą Straż Pożarną w Mikluszowicach. Warto podkreślić, że program „Małopolskie Remizy” cieszy się sporym uznaniem nie tylko u samorządowców, ale przede wszystkim strażaków. Za okazaną nam pomoc pragnę serdecznie podziękować samorządowi województwa małopolskiego. Ma to ogromne znaczenie, bo przecież na strażakach opiera się system Obrony Cywilnej. 

- Jakie plany ma gmina na 2018 rok?

- Największym będzie oczywiście budowa sieci kanalizacyjnej. Przewiduje, że kumulacja tych prac przypadnie na drugą połowę 2018 i pierwsza połowę 2019 roku. W planach jest także budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nasza gmina chce także wybudować strefę aktywności gospodarczej. Ponadto wraz z Samorządem Województwa chcemy wyremontować ostatni, ponad 2.5 kilometrowy odcinek drogi 964,  a z powiatem bocheńskim dokończyć przebudowę drogi przez Drwinię. Istotna jest także modernizacja drogi w Grobli przez Wieś, termomodernizacja szkoły w Mikluszowicach, modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedarach oraz szereg innych inwestycji o których nie należy wspominać aby nie zapeszyć.

- Wiele wskazuje na to, że w następnych latach gmina zainwestuje grube miliony…

- Nawet dziesiątki milionów złotych. Tylko budowa sieci kanalizacyjnej pochłonie około 60 milionów złotych. Myślę, że jeśli do roku 2025 zainwestujemy w sumie około 75 milionów złotych, to będziemy mogli sobie pogratulować. 

Rozmawiał: MIR

1 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa I ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Z podpisanej umowy wynika, że wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 15 787 687,50 zł przy czym całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 33 129 841,00.


(info_przeglad_regionalny/foto_arch_grobla.net)

Komentarze

#1 | obywatel dnia 06 wrzesień 2017 18:50
Miło poczytać. Oby realizacja szła równie gładko i efektywnie.
#2 | obywatel dnia 06 wrzesień 2017 19:16
Przyjemnie słuchać o takich pięknych planach. Oby ich realizacja przebiegała bez zakłóceń. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.