'
Temat dniaPonad 3,5 mln zł dofinansowania otrzymał Powiat Bocheński Gmina DrwiniaZebranie mieszkańców Grobli Województwo MałopolskiePoza Stereotypem - Senior i Seniorka Roku 2019
Gmina Drwinia100 urodziny mieszkanki Świniar

Wsie i małe miasta przejdą rewitalizacjęDrukuj

Wsie i małe miasta przejdą rewitalizację

Rozbudowa i modernizacja szkół, przedszkoli, żłobków i domów kultury, rewitalizacja parków, placów zabaw, boisk i skwerów oraz przebudowa ścieżek rowerowych, dróg czy infrastruktury komunalnej – to tylko część z zaplanowanych prac, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. A wszystko w ramach konkursu mającego na celu odnowę obszarów wiejskich. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano rekordową sumę – 118,5 mln zł.

Aż 197 projektów wpłynęło od beneficjentów w ramach zakończonego właśnie naboru wniosków na konkurs dotyczący rewitalizacji przestrzeni regionalnej obszarów wiejskich, którego przedmiotem było wsparcie inwestycji, z których codziennie korzystają lokalne społeczności, a swoją działalnością służą mieszkańcom. Adresatem konkursu mogły być tu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.

Zainteresowanie gmin było ogromne – łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w niemal dwustu złożonych projektach wyniosła bowiem ponad 603 mln zł. Maksymalny, całkowity poziom dofinansowania zgłoszonych projektów określono na 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ich ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Wnioski składano w kilku kategoriach, które mogły być ze sobą łączone. Projekty dotyczyły m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej, przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne oraz renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Do konkursu mogły przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, administracja rządowa oraz inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziano na listopad 2017.

(info/foto_wojewodztwo_malopolskie)

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.