'
Temat dniaWyniki konkursu Jak być eco! Gmina DrwiniaOstatnie pożegnanie! SportRuszyła sprzedaż biletów na ceremonie Igrzysk Europejskich
Powiat BocheńskiZarząd Powiatu z absolutorium za 2022 rok

Zebranie sprawozdawcze OSP GroblaDrukuj

Bezpieczeństwo publiczne

W dniu 14.01.2017 w Domu Kultury w Grobli odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobli. Zebranie otworzył prezes jednostki druh Piotr Śliwa, który powitał wszystkich gości. Na zebranie przybyli między innymi Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. asp. Łukasz Klecki, inspekor ds. ochrony ppoż. i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Drwini Paweł Wymazała, radna Gminy Drwinia Józefa Bukowiec, sołtys wsi Grobla Józef Szczygieł oraz panowie: Paweł Klasa i Michał Wydra.

Po powitaniu przybyłych gości nastąpiło ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Rotę ślubowania odczytał prezes Piotr Śliwa, natomiast naczelnik jednostki druh Mikołaj Lany dokonał aktu mianowania na członków MDP.

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego, którym został druh Mikołaj Lany i sekretarza , na którego wybrano Maksymiliana Szczygła.
Swoje sprawozdania za rok 2016 przedstawili prezes i naczelnik jednostki. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał jej przewodniczący druh Przemysław Gach, po czym postawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. Zarząd otrzymał absolutorium.

Kolejną częścią zebrania było przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2017. Prezes szczególnie zwrócił w nim uwagę na potrzebę zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Po przyjęciu planów na rok 2017 głos zabrał wójt gminy Jan Pająk, który wyraził podziw dla wszystkich ochotników za osiągnięcia w 2016 roku. Zapewnił również, że jeżeli Rada Gminy w Drwini uzna to za zasadne to gmina będzie partycypować w kosztach zakupu wspomnianego samochodu. Podziękował również za współpracę w minionym roku i wyraził nadzieję na jej kontynuowanie w roku bieżącym.

Następnie głos zabrał mł. asp. Łukasz Klecki, który przedstawił statystyki dotyczące akcji ratowniczych z udziałem OSP Grobla, a także poziomu wyszkolenia druhów. Zwrócił on uwagę na dużą liczbę przeszkolonych strażaków w roku 2016, i wyraził nadzieję na dalsze uczestnictwo w szkoleniach.
Również inspektor Paweł Wymazała mówił o znaczącym wzroście przeszkolonych strażaków. Podziękował także za dobrą współpracę między jednostką a Urzędem Gminy.

Głos zabrali również Radna Józefa Bukowiec i sołtys Józef Szczygieł, którzy podziękowali za zaproszenie i współpracę, oraz pogratulowali osiągnięć w roku sprawozdawczym.

W końcowej części zebrania prezes Piotr Śliwa jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim obecnym za wkład pracy, który włożyli w rozwój jednostki i poprosił o dalsze wsparcie, po czym zakończył zebranie.

(info/foto_osp_grobla)

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.