'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Obrady Sesji Rady Gminy w DziewinieDrukuj

Gmina Drwinia


Przewodniczący Rady Gminy w Drwini uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku tj. czwartek o godz. 9:30 w Domu Ludowym w Dziewinie odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.


Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa Gminy.
6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 roku.
8. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Drwinia na lata 2016-2018,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa DW 964 i DW 775 polegająca na budowie zatok autobusowych, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia hybrydowego, przebudową istniejących zjazdów w m. Ispina – etap I DW 775 odc. 140 1 +685 – 1+890”,
- uchwalenia częściowej „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona,
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2016,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- udzielenia dotacji dla Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Wola Drwińska, Drwinia, Wyżyce.
11. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy w Drwini

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.