Gmina Drwinia
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 
DANE Z ROKU  2004
LECZNICTWO UZDROWISKOWE
  Szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe
    ogółem ob. 0
    średnia liczba łóżek czynnych łóżko 0
    leczeni/kuracjusze stacjonarnie osoba 0
    leczeni/kuracjusze stacjonarnie dzieci w wieku 0-18 lat osoba 0
    osobodni leczenia os.dzień 0
  Uzdrowiskowy zakład przyrodoleczniczy, przychodnia uzdrowiskowa
    ogółem ob. 0
    kuracjusze lecznictwa ambulatoryjnego osoba 0
  Sanatorium rehabilitacyjne
    ogółem ob. 0
    łóżka łóżko 0
    leczeni/kuracjusze stacjonarnie osoba 0
    leczeni/kuracjusze stacjonarnie dzieci w wieku 0-18 lat osoba 0
    osobodni leczenia os.dzień 0
  Prewentorium
    ogółem ob. 0
    łóżka łóżko 0
    leczeni/kuracjusze stacjonarnie osoba 0
    osobodni leczenia os.dzień 0
 
PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie
    ogółem ob.              2
    publiczne ob.              2
    niepubliczne ob. 0
    służby medycyny pracy ob. 0
    praktyki lekarskie w miastach osoba 0
    praktyki lekarskie na wsi osoba 0
  Placówki podległe samorządowi terytorialnemu
    przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie ob.              2
  Porady ogólnodostępne wg podległości POZ
    ogółem
      ogółem jed.          22874
      podległa samorządowi terytorialnemu jed.          22874
    porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
      ogółem jed.          14369
      podległa samorządowi terytorialnemu jed.          14369
    porady w poradniach stomatologicznych
      ogółem jed.           4466
      podległa samorządowi terytorialnemu jed.           4466
 
APTEKI I PUNKTY APTECZNE
  Apteki
    ogółem
      apteki ob.              1
      mgr farmacji osoba              1
  Punkty apteczne
    punkty apteczne ob. 0
    mgr farmacji osoba 0
 
ŻŁOBKI
  Personel służby zdrowia
    żłobki ob. 0
    oddziały żłobkowe oddział 0
    miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) miejsce 0
    dzieci przebywające w ciągu roku (łącznie z oddziałami) osoba 0
    dzieci wypisane (łącznie z oddziałami) osoba 0
    dzieci (łącznie z oddziałami) osoba 0
  Żłobki podległe samorządowi terytorialnemu
    żłobki ob. 0
    oddziały żłobkowe oddział 0
    miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) miejsce 0
    dzieci przebywające w ciągu roku (łącznie z oddziałami) osoba 0
    dzieci wypisane (łącznie z oddziałami) osoba 0
    dzieci (łącznie z oddziałami) osoba 0
 
PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
  Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
    placówki pomocy społecznej ob. 0
    dom pomocy społecznej ob. 0
    filia oddział 0
    miejsca (łącznie z filiami) miejsce 0
    pensjonariusze / mieszkańcy (łącznie z filiami) osoba 0