GROBLA
DANE Z ROKU  2005, stan z 8 Grudnia
LUDNOŚĆ
      ogółem 961
      mężczyźni 465
      kobiety 496
  Ludność wg płci i grup wieku
    ogółem
      ogółem 961
      0-4 32
      5-8 37
      9-12 44
      13-16 43
      17-20 71
      21-24 82
      25-28 75
      29-32 58
      33-36 36
      37-40 43
      41-44 46
      45-48 59
      49-52 60
      53-56 58
      57-60 39
      61-64 29
      65-68 24
      69-72 26
      73-76 24
      77-80 35
      81-84 26
      85-88 10
      89-92 2
      93-96 2
      97-100 0
      ponad 100 0
    kobiety
      ogółem 496
      0-4 21
      5-8 19
      9-12 22
      13-16 20
      17-20 31
      21-24 40
      25-28 38
      29-32 36
      33-36 16
      37-40 18
      41-44 21
      45-48 31
      49-52 30
      53-56 29
      57-60 17
      61-64 9
      65-68 13
      69-72 16
      73-76 18
      77-80 23
      81-84 19
      85-88 6
      89-92 1
      93-96 2
      97-100 0
      ponad 100 0
    mężczyźni
      ogółem 465
      0-4 11
      5-8 18
      9-12 22
      13-16 23
      17-20 40
      21-24 42
      25-28 37
      29-32 22
      33-36 20
      37-40 25
      41-44 25
      45-48 28
      49-52 30
      53-56 29
      57-60 22
      61-64 20
      65-68 11
      69-72 10
      73-76 6
      77-80 12
      81-84 7
      85-88 4
      89-92 1
      93-96 0
      97-100 0
      ponad 100 0