Gmina Drwinia
RYNEK PRACY
 
DANE Z ROKU  2004
     
PRACUJĄCY
  Pracujący wg płci
    ogółem osoba            294
    mężczyźni osoba            112
    kobiety osoba            182
BEZROBOCIE
  Bezrobotni zarejestrowani wg płci
    ogółem osoba            274
    mężczyźni osoba            124
    kobiety osoba            150