Gmina Drwinia
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
DANE Z ROKU  2004
     
ZASOBY MIESZKANIOWE
  Zasoby mieszkaniowe wszystkie wg rodzaju własności
    ogółem
      mieszkania miesz.           1669
      izby izba           7402
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2         155667
    własność gminy
      mieszkania miesz.             19
      izby izba             62
      powierzchnia użytkowa mieszkań m2           1092
  Mieszkania wszystkie wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne
    wodociąg miesz.           1328
    ustęp spłukiwany miesz.           1289
    łazienka miesz.           1297
    centralne ogrzewanie miesz.            951
    gaz sieciowy miesz.           1159
 
MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU
  Mieszkania oddane do użytku
    ogółem
      mieszkania miesz.              8
      izby izba             48
      powierzchnia użytkowa m2            901
    spółdzielcze
      mieszkania miesz. 0
      izby izba 0
      powierzchnia użytkowa m2 0
    zakładowe
      mieszkania miesz. 0
      izby izba 0
      powierzchnia użytkowa m2 0
    komunalne
      mieszkania miesz. 0
      izby izba 0
      powierzchnia użytkowa m2 0
    społeczne czynszowe
      mieszkania miesz. 0
      izby izba 0
      powierzchnia użytkowa m2 0
    przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
      mieszkania miesz. 0
      izby izba 0
      powierzchnia użytkowa m2 0
    indywidualne
      mieszkania miesz.              8
      izby izba             48
      powierzchnia użytkowa m2            901
 
UBYTKI MIESZKAŃ
  Ubytki mieszkań
    ogółem miesz. 0
    wyposażonych w wodociąg miesz. 0
    wyposażonych w ustęp miesz. 0
    wyposażonych w łazienkę miesz. 0
    wyposażonych w gaz sieciowy miesz. 0
    wyposażonych w centralne ogrzewanie miesz. 0
    izby izba 0
    powierzchnia użytkowa m2 0
 
BUDYNKI NOWE ODDANE DO UŻYTKOWANIA
  Budynki nowe oddane do użytkowania
    ogółem
      ogółem bud.              8
      mieszkalne bud.              8
      niemieszkalne bud. 0
      powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych m2            901
      powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych m2 0
      kubatura nowych budynków m3           5536
      kubatura nowych budynków mieszkalnych m3           5536
    budownictwo indywidualne
      ogółem bud.              8
      mieszkalne bud.              8
      kubatura nowych budynków bud.           5536
      kubatura nowych budynków mieszkalnych m3           5536
 
DODATKI MIESZKANIOWE
  Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
    ogółem
      ogółem (liczba) szt              2
      kwota            115
    w zasobie gminnym
      ogółem (liczba) szt              2
      kwota            115
    w zasobie spółdzielczym
      ogółem (liczba) szt 0
      kwota 0
    w zasobie wspólnot mieszkaniowych
      ogółem (liczba) szt 0
      kwota 0
    w zasobie prywatnym
      ogółem (liczba) szt 0
      kwota 0
    w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego
      ogółem (liczba) szt 0
      kwota 0
    w zasobie innym
      ogółem (liczba) szt 0
      kwota 0