Gmina Drwinia
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI
DANE Z ROKU  2002
LUDNOŚĆ
      ogółem           6287
      mężczyźni           3128
      kobiety           3159
  Ludność wg płci i wieku LUDNOŚC WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU
ogółem     mężczyźni     kobiety   Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku
      ogółem           6287       ogółem           3128       ogółem           3159     ogółem
      0             69       0             40       0             29       w wieku przedprodukcyjnym osoba           1652
      1             72       1             36       1             36       w wieku produkcyjnym ogółem osoba           3622
      2             62       2             31       2             31       w wieku produkcyjnym mobilnym osoba           2365
      3             77       3             37       3             40       w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba           1257
      4             77       4             38       4             39       w wieku poprodukcyjnym osoba           1013
      5             83       5             35       5             48       w wieku ekonomicznym nieustalonym osoba 0
      6             75       6             34       6             41     mężczyźni
      7             79       7             42       7             37       w wieku przedprodukcyjnym osoba            834
      8             86       8             39       8             47       w wieku produkcyjnym ogółem osoba           1951
      9             95       9             43       9             52       w wieku produkcyjnym mobilnym osoba           1220
      10             97       10             49       10             48       w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba            731
      11            104       11             48       11             56       w wieku poprodukcyjnym osoba            343
      12            106       12             57       12             49       w wieku ekonomicznym nieustalonym osoba 0
      13            104       13             60       13             44     kobiety
      14            109       14             58       14             51       w wieku przedprodukcyjnym osoba            818
      15            118       15             60       15             58       w wieku produkcyjnym ogółem osoba           1671
      16            116       16             67       16             49       w wieku produkcyjnym mobilnym osoba           1145
      17            123       17             60       17             63       w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba            526
      18            118       18             65       18             53       w wieku poprodukcyjnym osoba            670
      19            126       19             61       19             65       w wieku ekonomicznym nieustalonym osoba 0
      20            111       20             58       20             53 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ
      21            111       21             54       21             57   Aktywni ekonomicznie wg płci
      22            105       22             42       22             63     ogółem
      23            102       23             58       23             44       ogółem osoba           4992
      24             89       24             44       24             45       aktywni zawodowo ogółem osoba           3008
      25             85       25             48       25             37       aktywni zawodowo pracujący osoba           2662
      26             94       26             45       26             49       aktywni zawodowo bezrobotni osoba            346
      27             76       27             41       27             35       bierni zawodowo osoba           1877
      28             81       28             42       28             39       nieustalony status na rynku pracy osoba            107
      29             81       29             41       29             40     mężczyźni
      30             76       30             37       30             39       ogółem osoba           2481
      31             70       31             47       31             23       aktywni zawodowo ogółem osoba           1623
      32             72       32             34       32             38       aktywni zawodowo pracujący osoba           1450
      33             80       33             42       33             38       aktywni zawodowo bezrobotni osoba            173
      34             66       34             32       34             34       bierni zawodowo osoba            802
      35             72       35             36       35             36       nieustalony status na rynku pracy osoba             56
      36             82       36             41       36             41     kobiety
      37             77       37             37       37             40       ogółem osoba           2511
      38             85       38             49       38             36       aktywni zawodowo ogółem osoba           1385
      39             74       39             48       39             26       aktywni zawodowo pracujący osoba           1212
      40             82       40             39       40             43       aktywni zawodowo bezrobotni osoba            173
      41             75       41             38       41             37       bierni zawodowo osoba           1075
      42             90       42             43       42             47       nieustalony status na rynku pracy osoba             51
      43             92       43             46       43             46
      44             93       44             52       44             41
      45            108       45             57       45             51
      46             86       46             53       46             33
      47             88       47             49       47             39
      48             85       48             49       48             36
      49             87       49             44       49             43
      50             67       50             37       50             30
      51            108       51             49       51             59
      52             86       52             52       52             34
      53             67       53             34       53             33
      54             81       54             47       54             34
      55             53       55             27       55             26
      56             67       56             37       56             30
      57             50       57             20       57             30
      58             63       58             39       58             24
      59             48       59             24       59             24
      60             38       60             18       60             20
      61             38       61             22       61             16
      62             54       62             26       62             28
      63             45       63             22       63             23
      64             44       64             25       64             19
      65             63       65             28       65             35
      66             56       66             24       66             32
      67             58       67             27       67             31
      68             54       68             20       68             34
      69             41       69             15       69             26
      70             45       70             18       70             27
      71             52       71             26       71             26
      72             52       72             17       72             35
      73             58       73             20       73             38
      74             44       74             13       74             31
      75             49       75             16       75             33
      76             52       76             21       76             31
      77             41       77             14       77             27
      78             38       78             12       78             26
      79             30       79             11       79             19
      80             38       80             15       80             23
      81             28       81              5       81             23
      82             26       82             10       82             16
      83             12       83              5       83              7
      84              6       84              1       84              5
      85 i więcej             64       85 i więcej             25       85 i więcej             39
      w wieku nieustalonym 0 w wieku nieustalonym 0 w wieku nieustalonym 0
  Ludność wg płci i grup wieku
    ogółem
      ogółem           6287
      0-4            357
      5-9            418
      10-14            520
      15-19            601
      20-24            518
      25-29            417
      30-34            364
      35-39            390
      40-44            432
      45-49            454
      50-54            409
      55-59            281
      60-64            219
      65-69            272
      70-74            251
      75-79            210
      80-84            110
    mężczyźni
      ogółem           3128
      0-4            182
      5-9            193
      10-14            272
      15-19            313
      20-24            256
      25-29            217
      30-34            192
      35-39            211
      40-44            218
      45-49            252
      50-54            219
      55-59            147
      60-64            113
      65-69            114
      70-74             94
      75-79             74
      80-84             36
    kobiety
      ogółem           3159
      0-4            175
      5-9            225
      10-14            248
      15-19            288
      20-24            262
      25-29            200
      30-34            172
      35-39            179
      40-44            214
      45-49            202
      50-54            190
      55-59            134
      60-64            106
      65-69            158
      70-74            157
      75-79            136
      80-84             74