Gmina Drwinia
KULTURA I SZTUKA
 
DANE Z ROKU  2004
BIBLIOTEKI Jedn. m. ilość
  Placówki biblioteczne
    biblioteki i filie ob.              3
    pracownicy bibliotek osoba              3
    księgozbiór wol.          26731
    czytelnicy w ciągu roku osoba           1196
    wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol.          21502
    obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ob. 0
  Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego
    ogółem
      biblioteki i filie ob.              3
      pracownicy bibliotek osoba              3
      księgozbiór wol.          26731
      czytelnicy w ciągu roku osoba           1196
      wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol.          21502
      obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ob. 0
KINA Jedn. m. ilość
    ogółem
kina ogółem ob. 0
MUZEA Jedn. m. ilość
    ogółem
muzea ogółem ob. 0