Gmina Drwinia
GOSPODARKA KOMUNALNA
 
DANE Z ROKU  2004
URZĄDZENIA SIECIOWE
  Wodociągi
    długość czynnej sieci rozdzielczej km            64.1
    długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy km            64.1
    długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy tym eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km             1.2
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt            801
    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3            41.8
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba           2748
  Kanalizacja
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 0
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy km 0
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 0
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 0
    ścieki odprowadzone dam3 0
    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 0
  Sieć gazowa
    długość czynnej sieci ogółem km            92.2
    długość czynnej sieci przesyłowej km 0
    długość czynnej sieci rozdzielczej w km km           92.20
    czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt           1222
    odbiorcy gazu w tys. gosp.dom.             1.1
    zużycie gazu w hm3 hm3            0.40
  Elektroenergetyka w gospodarstwach domowych w miastach
    odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu gosp.dom. 0
    zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW*h 0
 
KOMUNIKACJA MIEJSKA
  Trasy komunikacyjne
    autobusowe km 0
    tramwajowe km 0
    trolejbusowe km 0
    obsługiwane przez inne województwo km 0