'
Temat dniaKamil Stoch najlepszym sportowcem Małopolski Województwo MałopolskieRzeczpospolita Samorządowa - Konwencja programowa PSL w Kraśniku KulturaPoświąteczne rozważania przed Wielkim Postem

Wisła , jej obwałowanie na odcinku grobelskimDrukuj


Rzeka Wisła i jej obwałowania w okolicy Grobla.

Wisła - nazywana królową rzek polskich, jest naszą najdłuższą rzeką, uchodzącą do morza Bałtyckiego. W przeszłości - od średniowiecza aż do czasów utraty niepodległości w końcu XVIII wieku, była ważną arterią dla transportu dóbr: zboża, soli, drewna budowlanego, węgla. Wisła jest do pewnego stopnia symbolem polskości, a nasz uczuciowy stosunek zmieniał swoje zabarwienie i znaczenie w zależności od tego; czy nasza Ojczyzna była wolna, zagrożona czy też zniewolona. Królowa naszych rzek; jak ją nazywamy, wypływa ze zboczy Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Doczekała się bogatej historii i legend oraz opowiadań artykułowanych w pieśniach i poematach. Już w I i II wieku w opisach pisarzy rzymskich była nazywana Vistulą. Mieszkańcy z terenów nadwiślańskich wspominają ją również jako groźną rzekę, która uczyniła ludziom wiele tragedii i nieszczęść.

Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie,
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

Chociaż się schowała w Niepołomskie lasy
I do morza wpada, płynie jak przed czasy.

Toczy ona wody również przez grobelskie tereny na odcinku; od skraju Puszczy Niepołomickiej aż do Sierosławic, przemieszczając się z zachodu na wschód.

Wisło moja, Wisło stara, co tak smutno płyniesz?
Skąd tej wody nazbierałaś? Mów nim w morzu zginiesz.

Nazbierałam wody sinej, na karpackich górach,
I na Rusi, na kochanej, tam w Krakusa Murach.

Na jej stany wodne; wezbrania, wysokość fali powodziowej, które w przeszłości były bardzo przykre lub katastrofalne, również dla grobelskiego regionu, mają zwykle wpływ wody opadowe, wody roztopowe, jak również jej dopływy; Soła, Skawa, Raba, Dunajec. W niedalekiej przeszłości była rzeką spławną, po której kursowały statki pasażerskie z Krakowa do Sandomierza i odwrotnie, a nawet na skraju wioski był zlokalizowany port rzeczny..
Na przestrzeni wieków Wisła rządziła się swoimi prawami i swobodnym przepływem, rozlewając się po całej dolinie, o czym świadczą tak liczne starorzecza (dawne koryta rzeki zamulone lub odcięte od głównego nurtu). Poniżej Krakowa, Wisła płynie rozległą kotliną Sandomierską, a od Igołomi rzeka podcina wzniesienie Płaskowyżu Proszowickiego. Chociaż Wisła należy do rzek w Europie ubogich w wodę, to szczególnie w czerwcu i lipcu jej stan wód jest wysoki. Występujące wtedy wezbrania, które bardzo często przekraczają stany brzegowe i korony wałów przeciwpowodziowych, powodując tak zwane powodzie czyli zalewanie doliny, co w konsekwencji pociąga straty materialne, także moralne, społeczne, ekologiczne itp. Groblę i okolice, powodzie wielkie i katastrofalne nawiedzają podczas stanów wezbraniowych. Bardzo często występują podtopienia wynikające z przesiąków wody przez wały ochronne, posadowionych na terenach łatwych na przesiąki. Takie zjawiska występują na niektórych odcinkach wałów grobelskich, jak na przykład; w Gaju czy w okolicach byłego portu. Do końca XIX wieku Wisła na omawianym odcinku rozlewała się po całej nizinie. Przy każdym wezbraniu i wystąpieniu ze swojego koryta, meandrując zmieniała jego bieg, o czym świadczą tak bardzo liczne starorzecza / które świetnie pokazuje mapa satelitarna/. Fala powodziowa na Wiśle występuję co kilkanaście lub kilka lat. Katastrofalne wylewy Wisły w latach 1800 r11; 1995 odnotowywano między innymi; w 1813 roku, sierpień 1839, lipiec 1844 ; 1845, 1884 oraz w 1903, 1925, 1934, 1970,1972.
Gazeta Lwowska w 1830 roku donosiła; rokolice na prawym brzegu Wisły, stały się w dniach 21 i 22 marca niespodziewanie padołem płaczu i nędzy. Kra po rzece idąca, raptem rstanęłar1; pod Igołomią i zatamowała bieg wody, która nurt swój niszczący na włości: Chobot, Trawniki, i Groblę obróciła, a oprócz tych trzech, jeszcze dwanaście jak to: Grabie, Wolę Batorską, Nową Wieś, Zabierzów, Wolę Zabierzowską, Świniarów, Zieloną, Popędzynę, Uście Solne, Barczków i Strzelce Wielkie całkiem zalała. (Wtedy jeszcze nie były rzeki wspominane obwałowane) Prawa i lewa strona gościńca (droga do Bochni) jak daleko oko sięga przedstawia okropny widok burzącego się morza, z którego powierzchni wychylają się tu i ówdzie dachy chałup zatopionych włości.r1;
Po każdej powodzi mieszkańcy zalanych osiedli i nie tylko ponosili ogromne straty, ale dezorganizowało ich jakikolwiek porządek i życie w regionie. To między innymi spowodowało, że ówcześni okupanci tej części naszego kraju; Rosja i Austria porozumiały się, aby graniczną rzekę jaką wówczas była Wisła uregulować, a przede wszystkim obwałować. Od drugiej połowy XIX wieku zaczęły się prace nad regulacją i obwałowywaniem Wisły i Drwinki Na odcinku od Krakowa do Sandomierza. Powódź jaka nawiedziła te tereny w 1884 r. zdecydowanie przyspieszyła prace przy budowie obwałowań. Podczas tej strasznej powodzi najbardziej ucierpiały: Grobla, Sierosławie, Świniary, Niedary, Baczków i Uście Solne.
Kierownictwo budowy obwałowania odcinka; od Niepołomic do Raby mieściło się w Sierosławicach. Przy budowie byli zatrudnieni ludzie z Grobli, Trawnik, Ispiny i okolicy. Obok wozaków na budowie pracowano za pomocą kolejki szynowej, oczywiście bez napędu mechanicznego. Na wskutek wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, prace zostały wstrzymane, a ich kontynuacja została wznowiona w 1923 roku. Po zakończeniu prac nad obwałowaniem omawianego odcinka Wisły i Drwinki sprzęt mechaniczny i transportowy został przedstawiony do zbycia, między innymi: 16 wózków (koleb) i 1000 m szyn. Urządzenia te zakupiła firma J. Schaff r11; Handel Żelaza z Bochni. Część urządzeń zakupiło Kierownictwo budowy w Gawłówku.
Pierwotnie wykonane przed wiekiem obwałowania, wymagają stałej konserwacji, a nawet poprawiania i modernizacji (podwyższania korony wałów). W czasie katastrofalnych wezbrań na odcinku grobelskich obwałowań, obserwuje się miejsca gdzie następują przesiąki przez korpus oraz podłoże, a nawet przebicia hydrauliczne. Również problemem było obniżenie korony wału, gdzie następowały przelewy. To wszystko wynika z szeregu wad wykonanego obwałowania i niewiedzy o gruncie z okresu - kiedy wały były tworzone. Również posadowienie obwałowań na starorzeczach np. w Gaju i w okolicach dawnego portu wiślanego, bez uprzedniego przygotowania i przystosowania do jego trwałości (np. wypełnienie starorzeczy sypkim materiałem) jest potencjalnym źródłem zagrożenia przebiciem hydraulicznym lub przesiąkami, co zresztą zdarza się niemal podczas każdego wezbrania rzeki. Grobelska Ochotnicza Straż Pożarna i inni odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa powodziowego znają miejsca wrażliwe na filtracje i są wyczuleni na ich ochronę i dozór. Również korpus wału jest niszczony przez zwierzęta (lisy, nurnice, krety), wymaga stałej konserwacji. Należy uwzględnić, że w tamtym czasie nie było takiej wiedzy co do właściwości gruntów, ich charakterystyk, a także rozpoznania warunków wodno gruntowych podłoża, na którym zostały posadowione wały.
Lipcowa powódź w 1970 roku, w której niestety uczestniczyłem jako powodzianin, spowodowana została ciągłym deszczem trwającym w dniach 17 r11; 19 lipca w dorzeczu Górnej Wisły, także w Grobli i okolicy, jak również na terenach gdzie zbierają wody: Skawa, Soła, Raba i Dunajec. Na wskutek tych opadów stan wezbraniowy rzeki, przekroczył dopuszczalne wielkości, przelewając się przez koronę wałów w okolicy byłego portu, w konsekwencji woda przerwała wał i wielką wyrwą rozlatała się po prawej stronie swojego biegu, zatapiając Groble i okoliczne tereny. Straty na wielu poziomach były ogromne.

Zebrał i podzielił się swoimi spostrzeżeniami Emil Szczygieł z Gliwic


Gliwice , lipiec 2012
Emil Szczygieł


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Czarne na białym...

Ankieta

Ankieta testowa

Tak

Nie

Nie mam zdania