'
Temat dniaKOMPENDIUM - JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ W INTERNECIE Województwo MałopolskieKapliczki odzyskają dawny blask Powiat BocheńskiAktualizacja informacji o naborach wniosków o wsparcie
Gmina DrwiniaKu Sierosławicom...

Rząd ułatwił blokowanie inwestycji na wsiDrukujBlokowanie uciążliwych dla środowiska inwestycji będzie łatwiejsze. Dziś rząd przyjął nowelizację ustawy, która zwiększa uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.


Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wymogów unijnych. W ubiegłym roku Komisja Europejska uznała, że w Polsce społeczeństwo powinno mieć większy udział w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zdaniem KE, obecnie nasz kraj nie zapewnia organizacjom pozarządowym możliwości wniesienia odwołania i skargi do sądu od decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję, czym narusza unijną dyrektywę.

Dzięki przyjętym dziś przepisom inwestycje będzie można dużo łatwiej zablokować, bo rząd zwiększył uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym. Więc teraz organizacje ekologiczne, które, jak wiemy, nie sympatyzują z hodowcami zwierząt, będą mogły jeszcze bardziej utrudniać realizację wielu inwestycji w rolnictwie.

- Rząd RP zapewni stronom postępowania, w tym organizacjom ekologicznym (występującym w sprawie na prawach strony), możliwości zwrócenia się zarówno do właściwego organu oraz na etapie skargi do sądu, o zastosowanie środka tymczasowego w postaci wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - czytamy w uzasadnieniu do noweli ustawy.

Przyjęte dziś przez rząd przepisy zakładają m.in. możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej. Zapewniono tym samym dostęp organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto rozszerzono uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, czyli inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Poza tym organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu. Z kolei na etapie postępowania sądowego – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu.

Wprowadzono także rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.

Zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, w tym specustaw, dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych.

Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na inwestycję.

Dodatkowo, wprowadzono zmiany dotyczące ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacja o tej decyzji rządu wzbudziła spore poruszenie wśród rolników na Twitterze.

(info/foto_topagrar.pl/Autor_Kamila_Szałaj)

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.